HADİS-İ ŞERİF

0
916

HZ.PEYGAMBER S.A.V HZ.FATIMA İLE İLGİLİ SÖYLEMİŞ OLDUĞU ÖVGÜ DOLU SÖZLER :

1-Dünya kadınlarının en üstünü dört kişidir: imran kızı Meryem,Muhammed’in kızı Fatıma,Huveyled’in kızı Fatımanın annesi Hatice,ve Firavunun hanımı Asiye.

 2-“Fatıma cennet kadınlarının en üstünlerindendir.

3-“Fatıma’ya şöyle buyurdu :”Kızım,Allah’u Teala dünyaya teveccüh eyledi,beni bütün insanlara tercih etti.Tekrar dünyaya teveccüh eyledi,eşin Ali’yi diğer insanlardan üstün kıldı.Yine dünyaya teveccüh eyledi,seni bütün dünya kadınlarından mümtaz kıldı.Yine dünyaya tececcüh eyledi Hasan ve Hüseyin’i cennet ehlinin gençlerinden üstün kıldı.”

4-“Fatıma cennete ilk girecek kimsedir.

5-“Fatıma insan şeklinde bir huridir.”

6-“Benim kızım Fatıma,Kiyamet günü mahşere gelir ve onun üzerinde hayat suyuyla yoğrulmuş keramet elbisesi olur;Mahlukat ona bakarak şaşkınlığa uğrarlar.Sonra ona cennetin elbiselerinden bir elbise giydirilir ve bu elbisenin üzerinde yeşil yazıyla yazılır ki:

-Muhammedd’in s.a.v kızı Fatıma’yı en gözel surette ve en kamil heybet ile ve tam bir kerametle ve yeterli pay ile cennete dahil eyleyin.”

Böylece bir gelin gibi etrafında yetmişbin  cariye ile cennete uğurlanır.

KAYNAK:

1-Keşfü’l-Gumme,c.2,s.76

2-A g.e,c.2,s.76

3-Keşfü’l Gumme,c.2,s.91

4-Biharü’l-Envar c.43,s.44

5-Delailü’-imamet,s.52

6-Muhibuddin Taberi,Zehairü’l-Ukba,Babu Fi Fazli Ehlibeyt,Zikru Zefafi Fatıma ile’l-Cenneti Ke’l-Arus