Hadis-i Şerif: Hz. Ali k.v. Faziletleri

0
1738

Hz. Resulullah S.A.V. Şöyle Buyurmuştur;
Kim, ashabımdan herhangi birisini Ali’den üstün tutarsa, hakkın üzerine perde çekmiştir.
Ebuzer-i Gıfari Resulullah’ın Şöyle Buyurduğu Nakletmiştir:
Kimseyi, Ali’ye tercih konusu yapmayın ki hakkın üzerini örtenlerden olursunuz! Kimseyi de ondan üstün saymayın ki gerisini geriye dönenlerden olursunuz.

KAYNAK:
1 – İsbâtü’l-Hüdât,c.1.s.519

2 – İkâbü’l-A’mâl,s.249

3 – El-Emâli (Şeyh Saduk),s.522,isbâtü’l-Hüdât,c.2,s.71,Envârü’l Hidaye ,s.137 Bihâru’l-Envâr c.38,s.14,Gâyetü’l Merâm,454.

4 – Bihârü’l-Envâr,c.38,s.14,el-Emâli Şeyh Tusi) c.1,s.153 (az farkla)