HADİS-ŞERİF

0
1323

İKİNCİ HALİFE HZ.ÖMER R.A. ANLATİYOR:
“Ben ,Ebubekir,
Ebu Ubeyde ve bir grup ashap toplanmıştık.
Hz.Peygamber
elini Hz.Ali’nin omuzuna koyarak şöyle buyurdu:
Ey Ali ! sen iman bakımından ilk müminsin Müslümanlık bakımından da ilk Müslümansın.
Benim yanımda sen Musâ’nın yanında Hârun gibisin.
“HZ.OSMAN R.A.
Peygamber’in şöyle dediğini duydum:
Ali’ye bakmak ibadettir.
“İMAM ŞÂFİ’İ :
“Hz.Ali ,kendi durumunun gerçeğini ve sırrını açığa çıkarsaydı,herkes ona tanrı gibi secde ederdi.”
AHMET BİN HANBEL’İN OĞLU ABDULLAH:
“Sahabelerin üstünlüğünü konusunu babama sordum,
Ebubekir,
Ömer’den;
Ömer ise Osman’dan daha üstündür.’dedi.
Peki Ali bin Ebu Talip hangi mertebededir?’ Diye sorduğumda; Ali bin Ebi Talip ,Ehl-i Beyt’tendir.Bunlar onunla kıyaslanamaz
dedi.
FAHR-İ RÂZİ (MEŞHUR TEFSİR ÂLİMİ)
“Dinde Hz.Ali’yi önder olarak kabul eden,kurtulur.”
“MÜSLÜMAN OLMAYAN BİLGİNLERİN GÖZÜYLE HZ. ALİ” İNGİLİZ YAZAR VE DÜŞÜNÜRÜ THOMAS CARLYLE ŞÖYLE DİYOR:
“Ali ise,bize onu sevmekten başka bir şey kalmiyor.Çünkü O,çok yüce ve büyük bir şahsiyet idi.Onun vicdan pınarından,iyilik ve gözellikler fışkıriyordu;
gönlünde coşku ve kahramamlık alevi saçıliyordu;
O’kükreyen aslandan daha cesurdu.Ama cesareti ;
yumaşaklık ve şevkat ruhu ile iç içeydi ve ince insanlık duygularıyla doluydu…”