HATİB EL BAĞDÂDİ “TARİH’İ BAĞDÂDİ” adlı muteber ve çok meşhur rical kitabından

0
435

Cilt: 13, sahife: 278-279, Nasır bin Ali el-Cahdami tercümesi: “Nasır bin Ali İmam Cafer Sadık’ın oğlu imam Ali el Rıza’dan şöyle bir hadis duymuş: Rasulallah Hasan ve Hüseyin’i ellerinde tutarak şöyle buyurmuş: “Kim beni, bunları Hasan ve Hüseyin’i, babaları Ali’yi ve annelerini Fatima’yı severse cennette benimle aynı derecede olacak”.