HZ.HATİCE ANNEMİZİN NİKAH TÖRENİNDE HZ.EBU TALİB’İN TARİHİ VE EDEBİ KONUŞMASI !!!!

0
71

Hz.Peygamber efendimiz ile Hz Hatice annemizin nikah merasiminde Hz.Ebu Tâlib’in edebi konuşmasında! Özetle şöyle demiştir: Allah’a şükürler olsun ki bizleri Hz.ibrahimin evladından Hz.İsmailin soyundan,Maadın aslından ve mudarın unsurundan yarattı. Bizleri,beyt-i Mükerremın bekçisi,Harem-i Şerif’in hizmetçisi ve bu vesile ile de insanların hakimi ve reisi yaptı;içinde bulunduğumuz beldemizi bize bereketli kıldı.İmdi kardeşimin oğlu Muhammed bin Abdullah,Kureyşten hangi gençle karşılaştırılsa muhakkak soy-sop bakımından,akıl ve faziletçe ona üstün gelir.Her ne kadar serveti yoksa’da bu kendisine bir nakıs sayılmaz;çünkü mal gölge gibi geçicidir, eğreti olarak alınıp verilen bir şey gibidir.Vallahi,bundan sonra hali ve şanı pek büyük olacaktır.İşte böyle şan ve şeref sahibi olan Muhammed,kerimesi Hatice ile evlenmek istedi.Hatice de onunla evlenmek istiyor.Mehir olarak da 400 dinar veriyorum.
Ebu Talib’in bu konuşması üzerine Hz.Haticenin amcası Veraka b.Nevfel de ayağa kalkıp bir konuşma yaparak konuşmasında özetle şöyle dedi:”Allaha şükürler olsun ki bizleri,anlatığin gibi yarattı ve saydığın şeylerden fazla üstünlükleri seçkin kıldı.Bu itibarla’da biz,Arapların uluları ve reisleri olduk. Sizde böylesiniz aşiretinizin üstünlüğü inkâr edilemez ve hiç bir kimse sizin iyilik ve şerefinizi reddetmez. Bizde sizinle akraba olmağa talibiz.Ey cemaat ! Şahit olunuz ki ben muhammed bin Abdullah’a Hatice Bint-i Huveylid’i 400 dinar mehirle nikâh eyledim.”Kureyşın uluları da,bu nikahın şahitleri oldular Peygamberimiz,
oradan ayrılırken,Hz.Hatice Ey Muhammed !Amcan Ebu Talib’e uğra da senin develerinden bir-iki tanesini kessinde Halka yemek versin! dedi. Peygamberimiz de öyle yaptı.İşte bu ziyafet,Peygamberimizin verdiği ilk ziyafeti idi.Döğünde şenlik düzenledi,Hz Hatice,cariyelerine tefler çaldırdı oyunlar oynattı.Peygamberimiz,gerdeğe girince Ebu Talib,son derece mutlu oldu ve allah’a hamdolsun ki, Muhammed’im gerdeğe girmesiyle bizden bütün sıkıntılar ve üzüntüleri giderdi ! dedi.Peygamberimiz,Hz.Hatice’nin evinde gerdeğe girdi bu ev safa ile Merve arasındaki eski attarlar Çarşısı’nın arkasında bulunuyordu. Hz.Hatice kızlarıyla bu evde oturmuşlar bütün çocuklarını bu evde dünyaya getirmiş ve bu evde vefat etmiştir. Peygamberimiz de,Medine’ye hicret edinceye dek bu evden ayrılmamıştı. Peygamberimiz,Hz.
Hatice ile evlendiği zaman yirmi beş yaşında bulunuyordu.Hz.Hatice ise,kırk yaşında idi.Peygamberimiz Busra seferinde döndükten iki ay yirmi beş gün sonra evlendi.İşte “Haticetü’l-kübra Büyük Hatice”denilen kadınların ulusu,bu hanım efendidır. Onun ölümüne dek Peygamberimiz,ondan memnun ve razı kaldı Peygamberimiz Hz.Hatice’nin sağlığında başka kadınla evlenmedi…