HAZRETİ HÜSEYİN’NİN YÜCE TÜRK MİLLETİNE YAPTIĞI DUASI!!!

0
126

İslam tarihinin en acı faciası şüphesiz Kerbela faciasıdır. 10 Ekim 680 (10 Muharrem 61) Üzerinden yüzlerce yıl geçmesine rağmen hiç unutulmamış,…
İslam tarihinin en acı faciası şüphesiz Kerbela faciasıdır. 10 Ekim 680 (10 Muharrem 61) Üzerinden yüzlerce yıl geçmesine rağmen hiç unutulmamış, kalplerden sökülememiş ve zihinlerden silinmemiştir.
Asrı saadet döneminde bu günki İran’ın doğusunda göktürkler devleti vardı, ayrıca bağımsız türk beylikleri vardı; Türkler Orta Asya’ya sığmayınca Avrupa, Asya’ya  seferler başlattılar ki buna’da kızıl elma yürüyüşü dediler,Elim Kerbela olayının vuku bulduğu 680 yılında, yeni yurtlar arama (Kızılelma) derdiyle Türkistan sahasından çıkarak Arap Yarımadasına inen ve İslam’la yeni yeni tanışan Türk Akıncıları,Arapların savaşacağı haberini alırlar ve muhkem bir mevkiden hadiseyi takip ederler.Binlerce kişilik ordusuyla Yezid,70 kişilik Hz.Hüseyin ve kandaşlarını çepeçevre sarmıştır. Takvimler Muhamrrem ayının 9’unu gösteriyordu. Tozu dumana katarak dört nala koşan yedi Akıncı, yedi Türk…Bela meydanını yara yara Allahın habibinin torununu, gözününün nurunu, Hazreti Hüseyin’i almaya koşuyordu.     Hz.Hüseyinin dudakları çatlamış, boğazı kurumuş…
O kafirlerin su içtiği fırattan bir damla su içemiyordu.Türk yiğitler karşısına geçtiğinde Allahın Resulünün göz bebeğine, yalvarırcasına “Efendim almaya geldik sizi. Azerbaycan sizi bekler ey Hüseyin ! Allah aşkına bizimle gelin !” Hz. Hüseyin reddediyordu teklifi. Aynı babası gibi dimdik bir yiğit.Aynı dedesi gibi yolundan dönmeyecekti.Niye dönseydi ki ey kardeşlerim ? Şehadeti kovalama şerefi sunulmuştu bir kere. “Oğlum Zeynel Abidin” der o bal gözlü. “Oğlum Zeynel Abidin çok hasta. Alın götürün Onu buradan. O artık önce Allaha sonra siz yiğitlere emanettir” Yedi Türk akıncısıydılar onlar. Önlerinde Emevi ordusundan bir barikat. Ellerinde kılıçlar yara yara geçiyorlardı. Ve bir dua Anlı Şanlı Türk Irkınaydı. Allahın Aslanı, Alimler Şahı, Hazreti Ali efendimizin oğlu Hazreti Hüseyin ellerini Arş-ı A’la’ya kaldırıyordu. “Ey Rabbim ! Bu yedi yiğide, yedi devlet nasip et”             Bugün Türkistan sahasından Balkanlara uzanan coğrafyada yedi bağımsız Türk devletine selam olsun. Efendimiz Hüseyin’in duasının kabulünün delili olarak bayrakları semada dalgalanıyor. Mustafa Asım Köksal,Hz.Hüseyin ve Kerbela Faciası, Akçağ Yay. (16) Prof. Dr. Erdoğan Merçil, Müslüman-Türk Devletleri Tarihi, TTK. Yayını, 2000, s.1. (17) Hasan Hüseyin Akagündüz, Gazete 32, HZ. Hüseyin’in Türk Milletine Duası, 15 Aralık 2010