HAZRETİ İMAM ALİ’NIN LAKAPLARI: Hz.Ali’nin şahsiyeti,derinliğine ulaşılmayan bir denizdir.Tarihte eşi ve benzeri olmayan,muazzam boyutları barındıran nadide bir şahsiyettir.İmamın bir çok lakabı ve vasfı vardır ki her biri bu yüce şahsiyetinin ilmi,ameli,kültürel,sosyal ,manevi ve siyasi boyutlarından birine işaret ederdi.Çoğu da Resulullah zamanında biliniyor,kullanılıyordu.Çünkü Resulullah onu bu lakaplarla çağırırdı. Bu lakapların bazıları şunlardır;”A’lemu’l-Umme”(Ümmetin en bilgilisi ),”Akda’l-Umme “( ümmetin en doğru hüküm veren kaazisi),”Evvelu Men Esleme “( ilk müslüman olan),”Evvelu Men Salla “(ilk namaz kılan),”Hayru’l-Beşer”(insanların en hayirlısı),”Emirülmüminin “(Müminlerin emiri),”İmamu’l-Muttakin”(takvalıların imamı),”Kaidu’l-Gurri’l-Muhaccilin”(Abdest uzuvları bembeyaz olan kimselerin önderi),”Seyyidu’l-Müslimin “(Müslümanların efendisi),”Ya’subu’l-Müminin “(Müminlerin kralı ),”el-Enzau’l Batin”(saçı kopup dökülenler gibi şirk dünyasından.kopan,içi ilimle dolu olan ),”Amudu’d -Din “( dinin direği ),”seyyidu’ş -Şuheda “(şehidlerin efendisi),”Seyyidu’l-Arap”(Arapların efendisi),”Rayetu’l-Huda “(Hidayet sancağı),”Babu’l-Huda “(Hidayet kapısı),”Haydar”(Aslan),”El-Murtaza “(razı olumnuş),”el-veli “(veli),”el-Vasi(vasi).

0
311