HZ. ALİ K.V.’NIN VELAYETINİ KABUL ETMEYEN O’SEÇKİN SAHABENIN SONU !!!

0
124

Hz.Rasullah’ın s.a.v.’mın torunu İmam Cafer-i Sadık şöyle buyurmuş:
Allahın elçisi gadir hum denilen yerde,Hz.Ali’nin elini havaya kaldırarak onu bütün müminlerin mevla’sı olarak tanıtı.Medine’ye geri döndüğünde,bu haberi duyan Haris bin Numan el-Fahriy devesine binip hemen Peygamberimizin huzuruna gelerek şöyle dedi: “Ey Allahın Rasulü !
sen,bizleri,Allah,tan başka bir illah olmadığını kabul etmemiz için davet ettin,bizlerde davetine icabet ettik. Sonra senin Allah,ın Peygamberi olduğunu kabul etmeye davet ettin. buna da icabet edip kabul ettik.Sonra bizlerin ibadet etmemiz,oruç tutmamızı ve haca gitmemizi söyledin,bunları’da yerine getirdik, bunlar yetmiyormuş gibi ben kimin mevlası isem bu Ali de onun mevlası’dır demişsin, Bu,sendenmi yoksa Allahtan,mıdır.
Allahın elçisi şöyle dedi :Söylediklerim, Allahtandır!”
Haris bunu duyunca öfkelenip yerinde kalktı ve şöyle dedi:”Ey Allah’m ! Eğer Muhammed’din söylediği doğru ise bizlere gökten öyle bir işaret gönderki bizlere bir ceza ve bizden sonrakilere de bir delil olsun ! Ama Muhammed yalan söylüyorsa o zaman azabını onun önünde onun üzerine indir!
Haris devesine binip devesi ayağa kalktığında Allahu teâlâ onun başına öyle taşlar yağdırdı ki devesinden ölü olarak aşağı döştü.!
Bu olayın üzerine bu ayet indi :”Birisi yüksek derecelere sahip olan Allah katından inkarcılara gelecek ve savunulması imkansız azap soruyor.
İmam cafer sadik şöyle dedi.
Ayeti esasen şöyle okumak lazım:Birisi yüksek derecelere sahip olan Allah katından Ali’nin velayetini inkâr edenlere gelecek ve savunulması imkansız olacak azabı soruyor.”

KAYNAK:

1- Mearic suresi1-3.Ayeti

2-Mecmeu-l Beyan,
C.10,sahife 352,

3-Tefsir-u Garib’ul Kur’an,

4 – Hafız Ebu Ubeyt Herevi ; 2-Tefsir-u şifa-us südur,
Ebu bekir nekkaş Musuli;

5-Tefsir-u el -keşf-u vel beyan,Ebu ishak salebi;
6- Tefsir-i kurtubi,Ebu bekir yahya;
7 – Feraidus simtayn Hemuyeni;
8 – Dürer-us simtayn,Muhammed zerendi,
8- Sirac-ul munir Şemsuddin şafii ,
Sure-i Halebi ;

9- Nur-ül ebsar şeblenci ;
10- şerh-u cami-us sağir,süyuti el Gadir,C.1,S.239 246