HZ.ALİ’NIN FAZİLETİNİ KABUL ETMEYEN KUŞLAR’DAN “BAYKUŞ” ALLAH TARAFINDAN LANETLENMİŞTİR:

0
310

“Ahzap suresi’nin 72.Ayetin Tefsiri hakkında’dır
Kesinlikle biz emaneti,göklere,yere ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten çekindiler sorumluluğundan korktular.Onu insan yüklendi.Kesinlikle o çok zalimdir çok cahildir.
Rivayet eden Ebu Talib oğlu Ali k.v.

İBN.MÜMİN HZ ALİ ŞÖYLE BUYURMUŞTUR:
Allah kesinlikle biz emaneti,göklere yere ve dağlara sunduk diye buyurmuştur:
Allah benim emanetimi yedi göğe sevabiyle ve cezasiyle sunmuştur.
“ONLAR”Rabimizi! Biz sevabinı ve cezasını yüklenemeyiz,lakin sevapsiz ve cezasız yüklenebiliriz dediler.
Sonra Allah emanetimi ve velayetimi kuşlara sunmuştur.”Ona ilk iman eden KUŞLAR BEYAZ DOĞANLAR VE KIRLANGIÇLARDIR” Onu ilk inkar eden kuşlar ise BAYKUŞLAR VE ANKA KUŞLARI İDİ. Allah’u Teâlâ bu iki kuş türüne LANET Etmiştir.Bu Nedenle baykuşlar gündüz ortaya çıkmaya güçleri yoktur.Çünkü diğer kuşlar ondan nefret ederler Ancak Anka kuşları ise denizin içinde kayıp olurlar ve görünmezler.
Sonra Allah emanetimi yerlere sunmuştur.Benim velayetime iman eden her toprak parçasını tertemiz ve pak karar kıldı. Bitkilerini ve meyveletini tatlı ve şirin yaptı,Suyunu zülal kıldı.Ancak İmametimi ve velayetimi inkar eden her toprak parçasını ise kirli ve tuzlu karar kıldı. Bitkisini çok acı yaptı.Meyvesini dikenli ve acı kıldı.Suyunu tuzlu ve acı yaptı.
Sonra “onu insan yüklendi”diye buyurmuştur.
Yani ey Muhammed !Senin ümmmetin Müminlerin Emiri Ali’nin velayetini ve imametini sevabiyle ve cezasiyla yüklendi.”
Kesinlikle o çok zalimdir”Kendisine karşı zalimdir.
“Çok cahildir”
Rabbinin emrine karşi cahildir.Kim emaneti hakkıyla yerine getirmezse çok zalim ve çok adaletsiz olacaktır.

KAYNAK:
1.Esbabun Nüzul 302
2.Bahrul Muhit 7/239
3.Tefsirul Hazin,5/227
4.Keşşaf 3/273
5.Câmiuli-Ahkam’il Kur’an,14/240
6.Envarut-Tenzil 4/47
7.Keşvel Beyan 8/63
8.Ondan ibm.şehri Âşub Menakibu Ali Ebi Talib’te 2/314