HZ.ALİ (K.V.)’NIN VELAYETİNİ KABUL ETMEYENLER MAHŞER GÜNÜ YETMİŞ BİN MELEK ONLARIN YÜZÜNE TÜKÜRECEKLER!!!

0
316

Salih bin meysem babasindan o’da ibn.Abbastan o’da resulullahtan şöyle duyduğunu nakletmiştir:
Kim Ali bin.Ebi Talib’in velâyetini inkâr ettiği halde Allah-u Teâlâ’ya kavuşursa onun gazabına kavuşmuş olur.Allah onun amellerinden hiçbir şeyi kabul etmez. Allah-u Teâla yetmişbin meleği onun yüzüne tükürmeleri için görevlendirilir ve kiyamet gününde Allah onu siyah yüzlü ve mavi güzlü olarak haşr edecektir.!…

KAYNAK:
1-Süleym bin.kays’ın kitabı S.244.
2-Biharu’l-Envar C.39,S.393,
Et Terâif,S.156
3- Nurus-sekaleyn tefsiri C.5.S.39 Câmiü’l -Ahbâr,S.52 Ravzatü’l Muttakin C.13,S.212 Biharu’l Envar .