HZ.EBU TALİB HABEŞ KRALI’NA GÖNDERDİĞİ MEKTUPTA ŞÖYLE BUYURMUŞTUR!!!

0
71

Hz.Ebu Talib muhacir muslümanlara destek olan ve onları savunan Habeş Kralı Necaşi’ye yazdığı mektup şöyledir.
Ey habeş kralı?İyi ve seçkin kimseler bilirler’ki Muhammed Musa ve Meryem oğlu İsa’nın halefidir.
Bizlere o ikisinin getirdiği hidayet hediyesi ile gelmiştir.
Herkes allah’ın fermanı ile hidayet bulmuş ve o’na bağlanmıştır.
Siz Mesihler kitabında onun hallerini okumaktasınız okuduğunuz doğrudur,efsane değildir.
Sen o kimsesin ki ümmet-i Muhammed’den yanına gelip’de Geri dönenler arasında senın âlicenaplığını taktir etmeyen yoktur.

KAYNAK:
1-Hafiz Âsımi Zeynü-l feta.

2-ibni Ebil Hadid,şerhu Nehçül Belâğa,C.3.S.327
3-Hâkim,Müstedrek,C.2,sayfa 623.İbn.ihsak’tan rivayet edilmiştir.