HZ.EBU TALİBİN İMANI ÂLEMLERE SIĞAMAZ!

0
683

Kendini bilmez bazı Vahabbi ve Selefi Zihiniyetli Sözde Alimler ve akademisyenler
hiç utanmadan ve sıkılmadan,basında, ve sosyal medyada ısrarla ceddimiz Hz.Ebu Talibe dil uzatarak onun iman etmediğini kafir olarak öldüğünü balandıra,balandıra anlatiyorlar onların böyle demesiyle acaba ellerine ne geçiyor,yazıklar olsun onlara;”Bende burada onlara sesleniyorum; ceddimize bu çirkin ve iğrenç iftirayı atanların,kendileri’de dahil olmak üzere, babaları,ve dedeleri peygamber efendimize iman etmiş olsalardı,Hz.Ebu Talib’e kafir olarak ölmüş diyemezdiler.
Hz.Ebu Talib’in iman edip etmediği geçmişten günümüze kadar hep tartışma konusu olmuştur.En zor dönemlerde bile Rasulullah’ın s.a.v.’mın fedakâr ve baş koruyucusunun küfürüne hükmedenler,O zavalı cahiller ve yobazlar,”Tarih,Hadis ve Tevsir Kitaplarından Naklettikleri ZAYIF VE MEÇUL RİVAYETLERE DAYANMIŞLAR-DIR.”Ancak Hz.Ebu Talib’in imanını ispat etmek için bir çok kitaplar,makaleler ve risaletler yazılmış olsa da üzerindeki şöpheler kalkmamıştır,
Buna en büyük neden baş düşmanlarımız Emeviler ve onların döneminde,Hz.Ali Keremallâhu vecheye olan düşmanlıkları yüzünden konu üzerindeki ihtilafları artırarak BİLGİ KİRLİLİĞİ OLUŞTURMALARIDIR.
Muhalifler Hz.Ali Keremallahu vecheye dil uzatmayınca babasına saldırma yoluyla intikam almaya çalışmışlardır.!
“BİZ NESLİ PAK OLARAK, SEYYİD VE ŞERİFLER,”Ceddimiz Hz.Ebu Talip’in iman etmiş bir kimse olduğunu ve yaşadığı sürec içersinde de Peygamber efendimizin hamisini,ve baş yardımcılığını da yapmış, Onun imanı’da dünya’ya sığınmayacak kadar, büyüklüğün’de olduğunu’da inanmaktayız.Ona karşı oluşturulan bu iğrenç ve çirkin, iftira kampanyası’nın
ve düşmanlıkların nedeni’de” aslında ceddimiz Hz.İmam Ali’ye olan kin ve nefretten kaynakladığını da çok iyi biliyoruz.Yıllarca camilerde cuma hutbelerinde Hz.Ali’ye ağıza alınmiyacak şekilde küfürler etiler,Ve küçük düşürdüler,Ebu Sufyan soyunun ehlibeyte olan düşmanlığı Hz.Ebu Talip’in de saldırıya maruz kalmasına neden olmuştur.Fakat günümüz de müslümanların bir kısımı yobaz ve cahiller, halâ gözünü açıp gerçekleri görmeye çalışmamaktadır-lar ve aksine islam Tarihinin en önemli ve onurlu, şahsiyetlerinden birine utanmadan ve sıkılmadan dil uzatmaktadırlar.
“Şimdi Hz.Ebu Talip’in bir mümin olduğunu delilli ve ispatlı olarak uzun uzadiya bütün Tarihi gerçekleri ve kendi sözlerini sunup o’na iftira atan yobazların yüzünün kızarmasını sağliyacağım.”
“HZ.EBU TALİP’İN YAZMIŞ OLDUĞU KASİDELERDEN BAZILARI ŞÖYLEDİR.”
1- Rasulullah sallallâhu aleyhi ve sellemin davetindeki kararlılığını görünce,yaptığı koruma eylemleriyle yetinmemiş olup,
Hâşimoğullarının lideri ve büyüğü olmasına rağmen kendini tehlikeye atmaya ve ölüme gitmeye hazır, olduğunu ifade ederek bu hususta Rasulullah sallallâhu aleyhi ve selemi tatmin etmek için şöyle söylemiştir: ilişmiyecektir onların zararı sana vallahi,vallahi Ben başımı toprağa altına koyuncaya kadar.”
2 -“Bilmiyormusunuz bize göre Muhammed (s.a.v.) de tıpkı Musa a.s.gibi semavi kitaplarda adı geçen bir peygamberdir,ve Allah’ın kulları arasında onun özel bir sevgisi vardır.Allah’ın sevgisine Mazhar kıldığı birine zulmetmek revamıdır.
3-Allah peygamberi olan Muhammed’i yüce kılmıştır,Dolayısiyla da yaratılanların en yücesi Ahmet’tir Allah,makamını yüce kılmak için onun adını kendi adından türetmiştir Arşın sahibi Allah,Mahmut’tur (övülmüştür),
peygamber ise Muhammet’tir.
4-“Ey Allah’ın üzerimde ki şahidi ! şahit ol ki ben Ahmet peygamberin dini üzerindeyim Kim dinden saparsa sapsın,bilin ki ben,hidayet üzereyim.
5-“Ey Allah’ın resulu ! Ben toprağın altında yatmayıncaya kadar düşmanlar sana zarar veremezler,o halde korkma ve görevli olduğun şeyi aşikâr kıl Müjdele ve gözleri aydınlat,Sen, beni kendi dinine davet ettin,bende bildim ki sen benim hayrımı istiyorsun ve davetinde samimi ve gövenilirsin.Ben açıkça bildim ki Muhammed’in dini dünya dinlerinin en iyisidir.”
KAYNAKLAR:
1.Eyüp sabri Paşa : Mir’atı Mekke Tarihi Kitap İst.Fatih.
2.Hz.Ali Müstakimzade Süleyman Saadeddin efendi divan-ı kitap ist.
3.Kerim Kara Vâkıât-ı Niyazi-ı Mısri’Kitap-Ankara :Marmara ünv.sosyal bilimler enstitüsü ilahiyat Ana bilim dalı Tasavvuf bilim dalı Y.Lisans.1997.
4.Hz.İmam Ali Mürteza’nın mübarek sözleri ve şiirleri.5.Sabuncu ömer Hz.Peygamber’in ilk hanımı Hz.Hatice’nin hayatı ve kişiliği (kitap)Şanlıurfa Haran Ünv.Sosyal bilimler Enstitüsü islam tarihi ve sanatları anabilim dalı 230799-yüksek lisans tezi 2008.
6.Seyyid Eyyup bin sıddık Menakib-ı Çihar-ı Yâr-i Güzin (kitap) istanbul -hakikat 1998
7.Şenyayla Gencal Müşriklerin Hz.peygamber ve müslümanları Boykota tabi tutmaları.8.İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ.Hz.Ebu Tâlip ve kaside-i şı’biyye’si
DR.SEYYID HÜSEYİN ZERRÂKİ EHL-BEYT VE NAKİBÜL-EŞRÂF UZMANI.
DÜNYA SEYYİDLER VE ŞERİFLER KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ GENEL BAŞKANI İST/TÜRKİYE