HZ.EBU TALİB’İN İMANI UHUD DAĞI KADAR BÜYÜKTÜR!

0
434

Hz.Ebu Talib’in iman edip etmediği geçmişten günümüze kadar tartışma konusu olmuştur.En zor dönemlerde Rasulullah’ın s.a.v.’mın fedakâr ve baş koruyucusunun küfürüne hükmedenler,O zavalı cahiller,” Tarih,Hadis ve Tevsir Kitaplarında Naklettikleri ZAYIF VE MEÇUL RİVAYETLERE DAYANMIŞLARDIR.”Ancak Hz.Ebu Talib’in imanını ispat etmek için bir çok kitaplar,makaleler ve risaletler yazılmış olsa da üzerindeki şöpheler kalkmamıştır.Buna en büyük neden Emeviler döneminin de Yüce Allah’ın arslanı ,HZ.ALİ Keremallâhu vecheye olan düşmanlıkları yüzünden konu üzerindeki ihtilafları artırarak BİLGİ KİRLİLİĞİ OLUŞTURMALARIDIR.Muhalifler HZ.ALİ Keremallahu vecheye dil uzatmayınca babasına saldırma yoluyla intikam almaya çalışmışlardır.!
BİZ NESLİ PAK OLANLAR, SEYYİD VE ŞERİFLER,HZ.EBU TALİB’İN iman etmiş bir kimse olduğunu ve yaşadığı sürec içersinde de Peygamber efendimizin hamisi,ve baş yardımcılığını da yaptığını,Onun imanı’da dünya’ya sığınmayacak kadar, büyüklüğün’de olduğunu da inanmaktayız.Ona karşı oluşturulan bu iğrenç ve çirkin, iftira kampanyası’nın ,”ve düşmanlıkların nedeni’de” aslında cedimiz HZ. İMAM ALİ’YE olan kin ve nefretten kaynakladığını’da çok iyi biliyoruz.Yıllarca camilerde cuma hutbelerinde HZ.ALİ’YE Dolaysıyle Hz.Rasulullah’a da ağıza alınmiyacak şekilde küfürler etiler.Ve küçük düşürdüler, Ebu Sufyan soyunun ehlibeyte olan düşmanlığı,Hz.Ebu Talip’in de saldırıya maruz kalmasına neden olmuştur.Fakat günümüz de müslümanların bir kısımı yobaz ve cahiller, halâ gözünü açıp gerçekleri görmeye çalışmamaktadır-lar ve aksine islam Tarihinin en önemli ve onurlu, şahsiyetlerinden birine dil uzatmaktadırlar.Şimdi Hz.Ebu Talip’in bir mümin olduğunu kesin delili olarak uzun uzadiya bütün tarihi gerçekleri ve kendi sözlerini sunup o’na iftira atan yobazların ve düşmanlarımızın yüzünün kızarmasını sağliyacağım.
“HZ.EBU TALİP’İN YAZMIŞ OLDUĞU KASİDELERDEN BAZILARI:”
1-Rasulullah sallallâhü aleyhi ve sellemin davetindeki kararlılığını görünce,yaptığı koruma eylemleriyle yetinmemiş,Hâşimoğullarının lideri ve büyüğü olmasına rağmen kendini tehlikeye atmaya ve ölüme gitmeye hazır, olduğunu ifade ederek bu hususta Rasulullah sallallâhu aleyhi ve selemi tatmin etmek için şöyle söylemiştir:”ilişmiyecektir onların zararı sana vallahi,vallahi Ben başımı toprağa koyuncaya kadar.”
2 – Bilmiyor musunuz,bize göre Muhammed (s.a.v.) de tıpkı Musa a.s.gibi semavi kitaplarda adı geçen bir peygamberdir.Ve Allah’ın kulları arasında onun özel bir sevgisi vardır.Allah’ın sevgiye mazhar kıldığı birine zulmetmek reva mıdır.
3 – Allah Peygamberi olan Muhammed’i yüce kılmıştır.Dolayısıyla da yaratılanların en yücesi Ahmet’tir Allah,makamını yüce kılmak için onun adını kendi adından türetmiştir.Arşın sahibi Allah,Mahmut’tur (övülmüştür),peygamber ise Muhammet’tir.
4 -“Ey Allah’ın üzerimdeki şahidi ! şahit ol ki ben Ahmet peygamberin dini üzerindeyim.Kim dinden saparsa sapsın,bilin ki ben,hidayet üzereyim.
5 – Ey Allah’ın resulu ! Ben toprağın altında yatıncaya kadar düşmanlar sana zarar veremezler.O halde korkma ve görevli olduğun şeyi aşikâr kıl.Müjdele ve gözleri aydınlat.Sen, beni kendi dinine davet ettin,bende bildim ki sen benim hayrımı istiyorsun ve davetinde samimi ve gövenilirsin.Ben açıkça bildim ki Muhammed’in dini dünya dinlerinin en iyisidir.”
KAYNAKLAR:
1.Eyüp Sabri Paşa :Mir’atı mekke (Kabe Meke Tarihi )kitap ist.Fatih
2.Hz.Ali müstakımzade süleyman Saadeddin efendi divan-ı kitap ist.
3.kerim kara Vâkıât-ı Niyaziy-ı Mısri’kitap-Ankara,Marmara ünv.sosyal bilimler enstitüsü ilahiyat Ana bilim dalı Tasavvuf bilim dalı Y.Lisans 1997.
4.Hz.İmam Ali Mürteza’nın Mübarek sözleri ve şiirleri.5.Sabuncu ömer Hz.Peygamber’in ilk hanımı Hz.Hatice’nin hayatı ve kişiliği (kitap)şanlıurfa Haran ünv.sosyal bilimler Enstitüsü islam tarihi ve sanatları anabilim dalı 230799-yüksek lisans tezi 2008.
6.Seyyid Eyyup bin Sıdık Menakib-ı çihar-ı yâr-i Güzin (kitap) istanbul -hakikat 1998
7.Şenyayla Gencal müşriklerin Hz.peygamber ve müslümanları Boykota tabi tutmaları.8.İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ.Hz.Ebu Tâlip ve kaside-i Şı’biyye’si