HZ.HÂCER ANNEMİZ’İN KİMLİĞİ!!!

0
196

Hz. Hacer; Firavun ailesinden İbrahim Aleyhisselama iman eden cariyelerindendir. Kendisi Mısır’ın Ferema önündeki Ümmülarab köyündendir. Ümmülarab köyüne Yak Köyü de denirdi. Hz. Hacer’in köyünün Ferema olduğu da söylenir. Hz. Hacer, Kıbti Mısırlı idi. Kıbt’i Mısırlı demektir. Hz.Hacer; Firavundan önce, Mısır Kıbt krallarından bir kralın kızı idi. Amr bin As; Mısırı fetih için kuşattığı zaman, Mısırlılara “Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa, Mısır fethini bize vaat ederken Mısırlılarla arada soy ve hısımlık ilişkisi-akrabalığa bağı bulunduğundan, kendilerine iyi davranmamızı emir ve tavsiye buyurmuştur” dedi. Mısırlılar, bu akrabalığın uzak bir akrabalık olduğunu ileri sürdükten sonra, “doğru söylüyorsunuz” dediler, “sizin anneniz bizim kralımızın kızı ve Menf halkından idi. Kral da, Menf halkının kralı idi. Ayn-ı Şems halkı, Menfliler üzerine yürüdüler onları yendiler ve devletlerine son verdiler,.Menf halkını gurbet illere düşürdüler. Böylece Hacer de babanız İbrahim’in zevcesi ve sizin anneniz olmuş oldu” diye itirafta bulundular.