HZ.İMAM ALİ MÜRTEZA (R.A. )ŞÖYLE BUYURMUŞTUR.
Şöphesiz akıllı insan düşünüp taşınarak kunuşur Ulu-orta konuşmaz.Boşboğaz değildir.Her kelimesinde hikmet vardır.Allah’ın verdiği o güzel enerjiyi lüzumsuz harcamaz.Şöphesiz lisan kişinin aynasıdır.Kişinin kültürü olup olmadığı veya inançlı olup olmadığı konuşmasında hemen anlaşılır.Kişinin konuşmasında ahlak karakterini de tespit etmek mümkündür.Akıl kalbin himayesinde olunca kişide düşünme yeteneği gelişir ve konuşurken kişi önce düşünür,sonra konuşur.Cahiller akılsız olurlar.Çoğu kez düşünmeden konuşurlar.Aklı melekleri gelişmemiştir.Kur’an-ı kerim aklı kullanmayı ,onu geliştirmeyi öğütler.Bu gün maalesef insanlar akıllarının en çok yüzde onunu kullanabiliyorlar.Ancak peygamberler yüzde yüzünü kullanmışlardır.Onlardaki o fevkaladelik hep bu akıllılıklarındadır.Bu sebeble sevgili peygamberiniz s.a.v.”Bilgisizlikten daha kötü yoksulluk yoktur.”buyurmuştur.Gerçekten akıp gibi zenginlik,bilgisizlik gibi yoksulluk olmaz.Hz.Ali bu vecizesinde kalbin önemine vurgu yaparak Peygamber efendimizin s.a.v.şu hadisine gönderme yapmıştır.İnsana bir yorgan vardır.Eğer o salih ise bütün vücut salih olur; eğer o asi olursa bütün vücut bozulur.Dikkat edin,o,kalptir.

0
236