HZ.İMAM ALİ MÜRTEZA’NIN MÜMTAZ ŞAHSİYETİ!!!

0
292

Ehl-i Beyt’ten her türlü pisliği gideren ve onları tertemiz yapan Allah’u Teâlâ ya sonsuz hamd ve senâlar olsun ki,bizlere Kur-an ile Ehl’i Beyt’i emanet eden Peygamber efendimiz Ebul-Kasım Muhammed Mustafa,onun ilmini bizlere taşiyan temiz Ehl-i Beyti’ne ,seçkin ashâbına ve onların yolunu izleyen bütün müslümanlara sonsuz sâlât ve selam olsun.
Mü’minlerin Emiri Ali bin.Ebi Tâlib’in Peygamber efendimizin ashâbının en önde gelenlerinden olduğunda hemen hiç kimsenin kuşkusu yoktur! Çocukluğundan itibaren Allah’ın Peygamberi (s.a.v.)terbiyesi ile yetişen,islamı ilk kabul eden amcasının oğlunu bu yüce dava da yalnız bırakmayan ve desteğini hiç bir vakit eksik etmeyem,hayatı boyunca Allah ve Rasülü’nü hiç üzmemiş olan bir Yüce şahsiyetti övgü mahiyetinde elbette bir çok ayet ve hadis vardır,Zaten bu gayet doğal bir sonuçtur.
Hanbeli Mezhebinin kurucusu Ahmet bin.Hanbel’in,”
Sâhabeden hiç biri hakkında,Ali bin.Ebu Tâlib’in faziletlerine dair bize ulaşan hadisler kadar hadis gelmemiştir.”dediği malumdur.Gerçekten de öyle;sadece islamTarihçilerin, ve araştırmacıların Hadis külliyatını adalet ülçüsü içinde tarayanlar ,İmam Ali’nin faziletlerine dair hadislerin,diğer sahàbiler hakkında vârit olan hadislerden kat kat fazla ve daha sahih olduklarını görürler.

Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki Düseyder Genel Başkanı