HZ.İMAM ZEYNEL ABİDIN EVLATLARINDAN BİRİSİNE ŞÖYLE BUYURDU !!!

0
97

Oğlum beş kimseyle arkadaş olmamaya çalış,onlarla konuş maya dalma,onlarla yolculuğa’da çıkma
Oğlu babacığım onlar kimlerdir?diye sorduğunda imam Zeynel Abidin şöyle buyurdular.:
1.Sakın yalancıyla arkadaş olma,çünkü böyle birisi serap gibidir aldatıcıdır uzağı yakın,yakını da uzak gösterir sana.
2.Sakın fasıkla arkadaş olma,çünkü böyle birisi seni bir karın veya ondan daha az bir yemeğe satar.
3.Sakın cimriyle arkadaş olma zira ona en çok muhtaç olduğun bir zamanda malını esirgiyerek seni terk eder.
4.Sakin ahmakla arkadaş olma çünkü o sana fayda vermek isterken zarar verir.
5.Sakin sılayi rahmi akrabasiyle ilişkisini kesen bir kimseyle de arkadaş olma çünkü kur’an-ı kerimde onu melun olarak gördüm.
Tuhaful Ukul S.565