HZ.MUHAMMED (S.A.V.)ŞÖYLE BUYURMUŞTUR:
Ben miraca çıkarken cennettin kapısına şöyle yazılmış olduğunu gördüm:
La ilahe illallah Muhammedün Resulullah,Aliyyun habibullah,el-Hasanu ve’l-Hüseynu safvetullah,Fatımetu hiyeretullah alâ bağizihim la’netullah Yani Allah’tan başka ilah yoktur Muhammed Allah’ın elçisidir,Ali Allah’ın beğendiği bir kuludur,Hasan ve Hüseyin Allah’ın seçkin kıldığı kimselerdir,Fatıma Allah’ın beğendiği bir şahıstır,onlara düşmanlik yapan Allah’ın laneti olsun Bu hadisi Hatip-i Bağdadi,ibn.Abbas yoluyla Rasulullah’tan nakletmiştir. Hz.Muhammed (s.a.v.)Ali,Fatima,
Hasan ve Hüseyin bir bütündür birbirlerinden ayrılmaz parçalarıdır. Siz bendensiniz ben de sizdenim sözü,bölünmezliğin bir ifadesidir.

0
280