HZ.PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.) EHL-İ BEYT’İNİ ÜMMETİNE EMANET ETMESİ!!!

0
138

Hz.peygamber’den rivayet edilen sahih bir hadiste üç defa, üst üste tekrarlamış, ehl-i beytim konusunda size Allah’ı hatırlatırım.buyurması ,Hz.peygamberin onlara oldukça önem verdiğini ve ashabından da onlara ihtimam( saygı ve hürmet) göstermelerini istediğinin ,hususen Ehl-i beyt’ini ümmetine emanet ettiğinin en bariz delilidir.Hz.Ebubekir ‘in bu bağlamada “ey insanlar siz ehl-i beyt-i hakkında her türlü ihtiyaclarını görüp giderilmesi hususunda hz. muhammed’e hürmetinizi gözetip muhafaza ediniz tavsiyeside kayda değer bir uyarıdır.bu haberde geçen “ürkubü “kelimesinin gözetmek,takip etmek,korumak,himaye etmek gibi anlamları vardır.İmam Nebevi bu sözü ,”onu gözetiniz,koruyunuz,ona ihtiram ve ikram ediniz.”diye yorumlamıştır.Dolaysiyla Hz. Ebu bekir,iktidarı döneminde Ehl-i beyt’i korumuş ve Hz.Peygamber’in Ehl-i beyt’i ile ilgili bütün uygulamalarını aynen devam ettirmiştir.