HZ.PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)
ŞÖYLE BUYURMUŞ:
AMCAM EBU TALİBİN HAKKINI ÖDEYEMEM!!!

0
279

Rasulullah Hz.Ali’ye hitaben ey Ali
Kur’an nazil olduğu zaman,müşriklere ve kafirlere karşı beni müdafaâ,ve himaye eden Baban (Amucam) Ebu Talibin hakkını ödeyemem…
“Ebu İshak El-Salebi’nin Kur’an Tefsirinde
Şu Hadis-i Şerif-i Zikretmiş!!
Huneyn gazvesi dönüşünde ızâ câ’e nasrullahi vel-fethu (Nasr) Meâli:Ey Resullerin seyyidi Muhammedim! Allah’ın nusratı gelip de mev’ud olan fetih müyyeser olunca sen nâsın,Allah’ın dinine fevc fevc girdiklerini göreceksin süresi nâzil olunca Rasulullah (s. a.v.) arka arkaya “Sübhanellah Estağfirullah dedikten sonra Hz.Ali’ye hitaben :Yâ Ali ! Vad’olunduğumuz nusrat ve fetih geldi,insanlar Allah’ın dinine fevc fevc girmeye başladı.
Senin benim yanımdaki yerin şu sebeblerden dolayı herkesten üstündür:
İslamdaki kıdemin,bana karâbetin ve damadım oluşun,kâinat kadınlarının hanım efendisinin sende oluşu,Baban (Amcam) Ebu Talib’in,benim üzerimdeki büyük hakkı, ve himayesi, ve kur’an nazil olduğu zaman, “müşriklere ve kafirlere karşı beni müdafaâ,ve himaye etmesi”bu sebeble ben onun hakkını sana ödemek istiyorum.”