Hz.Peygamber Efendimiz Şöyle Buyurmuş:Benim Hatırım için Evlatlarımı Seviniz!!! Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki Allah Rasulunun Ehl-i Beyti/torunları hiçbir şahıstan veya yerden emir alamazlar,onlar doğrudan Kendi cedlerine bağlıdırlar. Bizim Kaynağımız. Rabbimiz (c.c.) ve Onun Resulüdür bize söylenen Ayet: Ey Ehl-i Beyt! Allah’u Teâlâ, sadece sizden kiri,günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor! (El-Ahzâb, 33)”   “EHL-İ BEYT’İ SEVMEK MÜ’MİNLERE FARZDIR” Başka bir âyet-i kerîmede  Cenâb-ı Hak?Şöyle buyuruyor: Ey Habibim; “De ki: Ben sizden yakınlarımı sevmekten gayri hiç bir karşılık istemiyorum…”  (Eş-Şûrâ, 23)  buyurarak Peygamber Efendimizin, Peygamberliğinin Mükâfâtı olarak, bize, O’nun yakınlarını böyle bir sevgiyle sevmemizi emretmiştir… “Ceddimiz Rasulullah şöyle buyurmuştur:” Allah’u Teâlâ size bahşettiği nimetler sebebiyle onu seviniz, beni de Allah sevgisi için sevin,Ehl-i beytimi de benim sevgim için seviniz. Tirmizî, Menâkıb, 31/3789. “Bizim  kaynaklarımız bunlardır.” “Hiç kimse bizi tanımadan itham ederseniz İFTİRA OLUR İFTİRA DA BÜYÜK GÜNAHLARDAN’DIR.” Gerçek Müminlere ve ehli beyt sevdalılarına  Selam ve Duamız onlaradır!!! Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki Dünya Seyyidler Ve Şerifler Kültür ve Araştirma Derneği Genel Başkanı

0
191