HZ.PEYGAMBER EFENDİMİZİN (S.A.V)’MIN EHL-İ BEYTİ’NİN SEVGİSİ ÜZERİNE VEFAT EDENLERDEN KABİRDE SORGU MELEKLERİ HESAP SORAMAZLAR!!!

0
221

Kim peygamber efendimizin ehli beyti’nin sevgisi üzere vefat ederse şehid olarak ölmüştür günahları bağışlanmış tövbe etmiş,imanı kâmil bir mümin olarak ahirette intikal eder,
ilk olarak ölüm meleği,ardından’da Münker ve Nekir onu cennetle müjdeler,
Gelinin kocasının evine uğurlanması gibi o da cennete uğrulanır.”
kabrinde cennete doğru iki kapı açılır, kabri meleklerin ziyaretgâhı haline gelir.

KAYNAK:
1-Müsned-i Ahmet b.Hanbel,cilt 3,S.49
2-Tefsir-i keşşaf,S.4,S 220
3-Biharu’l-Envar,
C.77, S,47