HZ.PEYGAMBER EFENDİMİZİN EHLİ BEYTİN SEVGİSİ ÜZERE VEFAT EDENLERDEN KABİRDE SORGU MELEKLERİ HESAP SORAMAZLAR!!!

0
128

Kim peygamber efendimizin ehli beytin sevgisi üzere vefat ederse şehid olarak ölmüştür günahları bağışlanmış tövbe etmiş,imanı kâmil bir mümin olarak ahirette intikal eder,
ilk olarak ölüm meleği,ardından’da Münker ve Nekir onu cennetle müjdeler,
Gelinin kocasının evine uğurlanması gibi o da cennete uğrulanır.”
kabrinde cennete doğru iki kapı açılır, kabri meleklerin ziyaretgâhı haline gelir.

KAYNAK:
1-Müsned-i Ahmet b.Hanbel,cilt 3,S.49
2-Tefsir-i keşşaf,S.4,S 220
3-Biharu’l-Envar,
C.77, S,47