HZ.PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN (S.A.V.)’MIN TORUNU ZEYNEL ABİDİN’İN DUASI…

0
167

Bismillahirrahmanirrahim Allah’ım!

Muhammed ve Âline salat eyle ve
Ölüm vaktinde, canlar “köprücük kemiğine dayandığı ve ‘kimdir kurtarıcı?’ dendiği”
(Kıyamet/26-27), Ölüm Meleği canları almak için gayb perdelerinin arkasından çıkıp, ölüm yayından ayrılık oklarını fırlattığı; canlara tatmaları için anında öldüren ölüm zehrinden bir kadeh sunduğu; ahirete göçmemiz yaklaşıp amellerimiz boyunlarımıza bağlandığı ve buluşma günü gelip çatıncaya kadar kabirlere sığınmaktan başka çare kalmadığı zaman, Kur’an’la, can verme üzüntüsünü,inleme zorluğunu ve can çekişme hırıldamalarını bizlere kolaylaştır.

Allah’ım! Muhammed ve Âline salat eyle ve Yıpranma Evine (kabre) girişimizi ve
Toprak katmanları arasında uzun süre kalışımızı Bize kutlu et.
Dünyadan ayrıldıktan sonra, Kabirleri, konaklayacağımız yerlerin en iyisi kıl.
Rahmetinle kabirlerimizin dar oyuğunda yerimizi geniş et ve helak edici günahlarımız sebebiyle kıyametteki kalabalığın önünde bizi rezilu rüsva etme. Her şeyin sana sunulduğu gün, Kur’an hürmetine yerimizin horluğuna acı; Cehennem köprüsünün üzerinden geçerken köprü sallandığında, sürçmeye karşı ayaklarımızı sabit kıl.
Tekrar dirilmeden önce kabirlerimizin karanlığını aydınlığa dönüştür; bizleri kıyamet gününün üzüntülerinden, felaket gününün şiddetli korkularından kurtar. pişmanlık ve üzüntü gününde zalimlerin yüzleri karardığı zaman,bizim yüzümüzü ağart; inananların gönüllerinde bizim için bir sevgi oluştur ve yaşamı bizlere zorlaştırma.

Allah’ım! Kulun ve Resulun Muhammed (s.a.v.) Senin elçiliğini ilettiği; emrini haykırdığı ve kullarına öğüt verdiği gibi,sen de ona salat eyle.
Allah’ım! Kıyamet günü peygamberlerin içinde bizim peygamberimizi salavatın ona ve Âline olsun.Mevkice sana en yakın olan; en çok şefaât etme hakkına sahip bulunan; kadri katında en yüce ve nezdinde en çok sayılan peygamber kıl.
Allah’ım! Muhammed ve Âl-i Muhammed’e salat eyle ve kurucusu olduğu dini yücelt; kanıtını (Kur’an’ı) ulula; terazisini ağır et.

Şefaatini kabul buyur; katındaki itibarını artır; yüzünü ak et; nurunu tamamla ve derecesini yükselt. Bizleri ise, onun sünneti üzere yaşat; dini üzere öldür; apaçık yoluna sevkedip izinde yürüt;
ona itaât edenlerden kıl;
Grubunun içerisinde haşreyle;

Havuzunun başında ona konak et ve bize, kadehiyle kana kana ondan içir.Amiin