HZ.PEYGAMBER (S.A.V.) ŞÖYLE BUYURMUŞ “Ali’nin aleyhinde kötü kunuşan,benim aleyhimde kötü konuşmuş olur. Böyle sahih hadisler ortada iken Emeviler döneminde camii mimberlerinde özelikle cuma günleri Hz.Ali’ye çok ağır, ve ağıza alınmayan küfürler edildi,Hala da içimiz de bazı mümin ve müslümanım diyen kardeşlerimiz bu küfür etirenlerin isimlerinin başına Hz.konulmaktadır.Böyle Peygamber sevgisimi olur.? Hz.Peygamberimizin sevdiğini severiz sevmediğini de sevmiyeceğiz. KAYNAK 1.Hakim el Müstedrek c:3,S 121)Hakim bu hadisin,buhari ve Müslim’in şartlarına göre de sahih olduğunu belirtmektedir. 2-Zehebi de bu hadisi Telhis’inde zikredip sahih olduğunu belirtmektedir. 3-Ahmet bin Hanbel Müsnedi cilt 6,S 323, 4-Nesei -El-Hasais

0
226