Hz.PEYGAMBER (SAV) SAHABESİ 

0
965

HZ.AMMÂR B.YASİR BÜYÜK BİR KAHRAMANDIR:

Ammâr b.yâsir’in hayatını okuyanlar onun çok cesur ve gözü-pek bir kahraman olduğunu hemen fark ederler.ayni zamanda Hz.Peygamberin ilk kadın ve Türk kökenli sahabelerden sömeye hatun’un oğludur..Her zaman  ve her yerde Ehl’i Beyt’in ve dolaysiyle Hz.Ali’nin yanından yer almıştır;zulmun her çeşidine baş kaldırmış onurlu bir sahâbidir.Hz.Osman’ın hilafeti döneminde vuku bulan bütün haksız uygulamalara,yolsuzluklara sert bir şekilde karşı çıktığı için Hz.Osman çevresinde yuvalanan kötü niyetli yöneticileri tarafından cezalandırıldı bu sırada bu mübarek zatın bir kaburga kemiği kırıldı.Hz.Ammâr’ın yaşı o günlerde 80’in üzerindeydi!zaten kendisi ashâbın en yaşlılarından.Peygamber Efendimizden yaklaşık 5-6 yaş küçük.Hz.Ammâr zulme karşı tepkisini SIFFIN savaşında da gösterdi.rivayete göre yaşı 95 yaşına yaklaşmıştı ! Yemen’in ANES kabilesinin bu ihtiyar delikanlısı,yaşına bakmiyor;Hz.Ali’nin saflarında yerini almış,Muâviye’nin başını çektiği “azgın çete”ye karşı olanca gücüyle kılıç sallıyordu.Buradan oraya,oradan şuraya koşup duruyordu…”Ey insanlar! Cennetten mi kaçiyorsunuz ! ? Ben Yasir oğlu Ammâr’ım ! Bana gelin !” diye öyle haykıriyordu ;karşı tarafı kurtuluşa çağıriyordu.kendisine sunulan bir süt şerbetinin ardından ,artık sonun geldiğini ve bu meydanda şehid olacağını anlamasına rağmen o yinede yılmiyor,korkuya kapılmiyor;”Bu gün sevgililerime kavuşacağım !”diyerek kılıcını daha bir şevkle sallıyordu…

Tam o sırada Muâviye’nin “azgın çetesi”sinden Ebül-Ğâdiye el Cüheni adlı bir mel’un ,bir kaç eşkiyâ ile birlikte Hz.Ammâr’ın üzerine saldırıp onu o gün öldürdüler! ihtiyar delikanlı artık şehid olmuş;özleyenine ve özlediklerine kavuşmuştur…