HZ.PEYGAMBER’E İLK İMAN EDEN ERKEK SAHABE KİMDIR.!!!

0
131

Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki

Hazreti resulullah üç yıl buyunca genel davetten sakıniyordu: Sadece özel temaslarla davet kabul edebileceklerini hissettiği kişileri islama davet ediyordu.
Üç yıl sonra vahiy meleği gelip Peygambere yakın akrabaların’dan başliyarak,insanları Allah’ın dinine davet etmesi emrini iletti.Allah’ın emri şöyle idi.
Ve en yakın hısımlarını Allah’ın azabına karşı korkut inanlardan sana uyanlara karşı sevgi kanadını indir,mütevazi ol,sana isyan ederlerse karşı gelirlerse deki :Şüphe yok ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım…
Genel davete,başlama noktası olarak yakın akrabalarını davet ederek başlamayı seçmesinin sebebi şudur;İllahi veya beşeri bir liderin yakınları ona inanıp izlemezlerse yabanclıara karşı etkili olması çok güçtür.Zira yakınları onun sırlarını iyi ve kötü yanlarını herkesten iyi bilmektedirler.
Bu nedenle onların iman etmesi peygamberliğ’inin doğruluğunun belirtisi sayılmaktadır.
Bu nedenle islam peygamberi Ali’ye Haşim oğullarının ileri gelenlerınden kırk beş kişiyi öğle yemeğine davet etmesini ve yemek olarak da etkili bir yemek ve süt hazırlamasını emretti?
Konuklar vakit gelince peygamberin huzuruna vardılar,yemek yenildikten sonra Peygamberin amcası Ebu Leheb kendine had tavrıyla toplantının seyrini değiştirdi ve sonuç alınmadan meclis dağıldı.Konuklar yemeklerini yiyip süt içtikten sonra peygamberin evinden ayrıldılar. Efendimiz ertesi günü yeniden yemekli bir toplantı yapmaya ve Ebu Lehep dışında hepsini davet etmeğe karar verdi .Hz.Ali yine Peygambemerin emriyle yemek ve süt hazırlayıp Haşimoğullarınin ileri gelenlerini yemeğe ve peygambri dinlemeğe davet etti Tüm konuklar verilen yemeğe zamanın’da hazır bulundular ve yemek yenildikten sonra efendimiz sözlerine şöyle başladı:
Hiç kimse kendi halkına,benim size getirdiğimden daha iyisini getirmemistir.
Ben sizin için dünya ve ahiret iyiliğini getirdim.Allah bana,sizi ‘o’nun birliğine ve kendi peygamberliğime inanmaya davet etmemi emretmiştir. Sizden hanginiz bana bu yolda yardım ederse benim kardeşin,ve vezirim ve içinizdeki temsilcim olacaktır…
Bu sözleri söyledikten sonra içlerinde hangisinin bu çağriya uyup yanıt vereceğini görmek için bir süre sustu: Bu sırada meclis şaşkın bir sessizliğe gömülmüş,herkes başını öne eğmiş derin bir düşünceye dalmıştı.
“O’ gün daha on beş yaşını doldurmamış olan Ali sessizliğin içinden aniden ayağa kalkarak peygambere döndü;
Ey Allah’ın Resulü ben bu yolda sana yardım edeceğim diyerek fedakârlık anlaşmasını pekiştirmek için elini efendimize uzattı. Peygamber efendimiz Ali’ye oturmasını emrederek sözlerini tekrarladı.Yine Ali ayağa kalkıp buna hazır olduğunu duyurdu.”
“Bu kez peygamber yine oturmasını emretti, Peygamber’in davetini üçüncü kez tekrarlayışında da yine Ali’den başka yanıtlayan olmadı sadece o’ayağa kalkıp peygamber’in mukaddes hedefinı desteklediğini ilan etti peygamber efendimiz Ali’nin elini sıkarak haşimoğullarına hitaben Ali hakkında tarihi sözünü buyurdu.
Ey Yakınlarım ve akrabalarım ! Bundan sonra Ali Kardeşim vasim ve sizin içinizde halifemdir…
Böylece islam Peygamberi’nin ilk varisi ,en son ilahi elçi tarafindan,daha birkac kişi risaletine iman ettiği bir zamanda tayin edilmiş oldu….
Peygamber’in en yakın arabalarına ;
“Ben Allah’ın Resulüyüm diyerek Peygamberliğini ilan ettiği gün,hemen peşinde Ali benim vasim ve halifemdir buyurarak Ali’nin imamlığını ilan etmesiyle islamda’ki makamı ve konumunu daha açık bir sekilde anlamış oluyuruz” Bundan da ankaşılmaktadır ki;
bu iki makam birbirinden ayrı değildir ve imamet risaletinin tamamlayıcısıdır.

KAYNAK:
1- ibni Abdül-bir,el istiap.1.baskı Beyrut 1328H.C3, S 28
2- İbni Ebil Hadid,Şerhi Neccül Belağa 1 Baskı,Kahire,378,H.C 13
3-İbni Esir,el kamil-i Fit”Tarih,Beyrut,1399 H.C2,S 57,Darı sadır yayinları
4- Ek hakim Nişaburi,ek Müstedrek,Tabkik Abdurrahman ek maraşi 1.Baskı,Beyrut Darül arifet,1406 H.C.3 S 112
5- Muhammed bin cerir Taberi,Tarihül Ümemi vel Mülak Beyrut Darül kamus’ul Hadis C2,S 312.
6- İbni esir,el Kamil-i Fit-tarih,Dar’u Sadır,Beyrut,1399 H C2,S 57 ve ayni içerikte