HZ.PEYGAMBER’İN (S.A.V.) TORUNLARINDAN İMAM CAFER-İ SADIK ŞÖYLE BUYURMUŞTUR

0
360

Hz.Mehdi Rükün ve Makam arasında durur. Yüksek sesle azametli bir şekilde şöyle seslenir: “Ey benim temsilcilerim, özel dostlarım! Ey ben zuhur etmeden Allah’ın bana yardım etmesi için yer yüzünde hazırladığı kimseler! İtaat ederek bana gelin.”

Onlar yeryüzünün doğu veya batısında mihrap veya yataklarında olduğu halde Hz.Mehdi’nin sesini işitirler. Bu bir tek ses onların hepsinin kulağına gider ve hepsi ona doğru hareket ederler. Çok geçmeden göz açıp kapayıncaya kadar hepsi huzuruna varırlar. Bu azametli toplantı Rükün ve Makam arasında güneş doğmadan önce gerçekleşecektir.

Kaynak: Bihar’ul Envar,c.53,sayfa 7