HZ.PEYGAMBERİN S.A.V. TORUNU CÂFER-I SADIKTAN NAKLEDİLMİŞTIR:Âdem aleyisselam ile Hz.Havva radiyallahu anha cennette yaşarken! “Cebrail alehisselam gelip,Âdem aleyisselam’ın elinde tutarak Dolaştırmağa başladı.Bir köşke geldiler,bu köşkün kerpiçleri altından ve gümüşten,pencereleri yeşil zümrütten olup, içersinden kızıl yakuttan bir taht vardı.Taht üzerinde oturanın başında bir taç kulağında iki küpe,boynunda nurdan bir gerdanlık huri şeklinde biri oturmuş idi.Âdem aleyisselam onu görüp hüsn-i cemaline ve güzel gürünüşüne hayran oldu .Hurilerin güzelliğini unuttu.Bu güzelliğe hayran oldu ve sonra şöyle sordu:”Ya Rabbi,bu suret kimindir?” Hitap geldi ki:” Ey Âdem bu Habibimin kızı Fatmetü’z Zehran’ın suretidır.Başında olan taç,babasının nurudur,boynundaki gerdanlık kocası imam Ali’nin misalidir.Kulaklarında ki iki küpeler,iki oğlu Hasan ve Hüseyindir.”Sonra Cebrail aleyisselam yukarıya bak dedi.Âdem aleyisselam başını kaldırdı,beş kapı gördü. Beşide açık idi.her birinin üzerine ikişer kelime yazılmış idi.En üstekinin üzerinde:”Enel Mahmut ve Hâza Muhammed.”yazılı idi ikincide :Enel A’la ve haza Ali.”Üçüncüde :Enel Fatır ve hâzihi Fatime .”Dörtüncüsünde:”Enel Muhsin ve hâza Hasan.”Beşincisinde: “Minel ihsan ve haza Hüseyin.”Yazılı idi.Cebrail aleyisselam buyurdu ki:”ey Âdem,bu kelimeleri ve bu isimleri iyi ezberle ve hiç unutma.Bir zaman gelir ki sana lazım olur.Bu isimlere muhtaç olursun.”Vakta ki Âdem aleyisselam cennetten çıkarıldı,üçyüz yıl devamlı ağladı.Bir gün gaibden bir ses gelip bu isimleri hatırlattı.O zaman Âdem ellerini kaldırıp şöyle dua etti :”Ey Mahmud,ey Aliyyul a,la,ey Fâtır ey Muhain ve ey minkel ihsan.Muhammed aleyisselam hürmeti için,Ali hürmeti için,Fatme hürmeti için,Hasan hürmeti için ve Hüseyin hürmeti için beni afet ve tövbemi kabul eyle dedi.”Hak Teâla buyurdu ki : Ey Âdem,bu beş kimsenin hürmeti için kiyamete kadar gelecek olan evladının günahlarının afı’nı isteseydin bu saydığın isimlerin hatırı için af ederdim nida da bulundu.KAYNAK:Müellifin Adı: Muinuddin Muhammed Emin Hirevi 800-900 hicri yılları arasında yaşamıştır.Kitabın Adı:Mearic’ün-Nübüvve (Altıparmak peygamberler tarihi)

0
895