HZ.RASULULLAH S.A.V. ŞÖYLE BUYURMUŞTUR:
Ya Ali,beni sevdiğini
zannedip de sana düşman kesilen,yalancıdır.Ya Ali,kim seninle savaşırsa ,hiç şöphesiz benimle savaşmıştır; benimle savaşan ise şöphesiz Allah’la savaşmıştır.Ya Ali,sana düşman olan, bana düşman olmuştur;bana düşman olan ise hiç kuşkusuz Allah’a düşman olmuştur ve Allah böyle bir kimseyi helak edecek ve cehennem ateşine sokacaktır.
Ya Ali,senin savaşın benim savaşımdır ve senin barışın,benim barışımdır.

0
155

KAYNAK:
1-ihkâku’l-Hak,c.6,s.401
2-Menâkıbu Ali b.Ebi Talib,s.196,ihkâku’l Hak,c.6.s.404
3-Gayetü’l Merâm,c.1,s.94.
3-Evâli’l-Liâli,c.4.s.87,ihkâku’l-hak c.6,s.441