HZ.RASULULLAH’IN TORUNLARI SEYYİD VE ŞERİFLERİ SEVMEK İSLAM’IN TEMELİDİDİR!!! Rasulullah (s.a.v.)şöyle buyurmuştur: İslam’ın temeli;benim ve ehl-i beytimi sevmektir.” Her şeyin bir temeli vardır;islam’in temeli ise,biz Ehl-i Beyti sevmektir. Emirü’l-Müminin Hz. Ali şöyle buyuruyor: Rasulullah (s.a.v.) bana buyurdu ki:Ya Ali ! Islam çıplaktır;Elbisesi takvadır;Tüyü hidayettir;Ziyneti hayadır;Direği haram ve şüpheli şeylerden sakınmaktır; ölçüsü salih ameldir.İslam’in esası,benim ve Ehl-i Beytimin sevgisidir.

0
393

KAYNAK:
1-Sü nen-i Tirmizi,C.5 S.664/3789;Hilyetu’k evliya ve Tabakai’l-evsiya
Ebu Naim-i isfehani,C.3,S.221,
Beyrut-Daru’l kutubil-Arabi,Tarihul Bağdat;C.4.S,159;
Usdu’l-Ğabe,C 2.S 13 Ek Müstedrek-u Ala’s Sahihayn,C.3,S.150;
ondan rivayet ederki:Hadisin senedi sahihdir,zehebide ona muvaffakat etmiştir.