HZ.RESULULLAHIN SOYUNU KÜÇÜK DÜŞÜRENLERİN KALPLERİ KARARMIŞTIR!!!

0
207

Müslüman olduğunu iddia eden bir kişi,Kendi hâline gururlanıp,Hz.Rasulullah’ın soyunu küçük düşürmek,ve onları önemsemeden onlara karşı hasmane bir tutum sergilerse kalbi kararmıştır,Resulullah’ın Muhabbet nuru ona tesir etmez,ve İslamlığı sadece dilinde kalır.”Nitekim efendimiz Hz.Peygamber s.a.v.şöyle buyurmuştur Muhakkak Allah sizin görünüşünüze ve amellerinize değil,kalplerinize ve niyetlerinize bakar.”buyurmuştur.
Bir kimsenin kalbinde Ehl-i beyt muhabbeti saygı ve sevgi olmazsa,Allah ona nazar etmez.Böyle kimseler,burada zikrettiğimiz àyet ve hadisleri okusalar veya dinleseler de ,hemen içlerindeki buğzu/husumeti izhar ederek,Bu ayetler seyyidler hakkında değildir ve hadisler mevzudur.”derler.Âl-i Rasul’ü kendileriyle kıyas edip,”kişinin kendisini anlatması câiz değildir.”diyerek kendi sıfatlarına lâyık türlü sözler ederler Cenàb-ı Hakk,bizleri o kimselerle oturup kalkmaktan yüzümüzü gözlerinden kulaklarımızı sözlerinden ve izimizi izlerinden saklasın inşallah amiin…