İbn.Ebi’l Hadid şöyle bir rivayette bulunmuştur

0
369

Abdullah Me’mun’un şöyle şöylediği meşhurdur: Allah’a Yemin olsun ki Ebu Tâlib’in söylediği her şiirinde nasıl sarsılmaz bir imana sahip olduğunu gösteriyor.
Yeğeni Muhammed’e canla başla kalben ilk iman edenler arasındadır:
Ebu Talib şu beyitti söylemiştir:
Nebi’ye Allah Rasulü’ne yar oldum
Yıldırım parlaklığındaki kılıç sayesinde,
Allah Rasulü’nü himaye edip savunuyorum,
O hamiyi himaye etmek yürek yakmaktadır,
Genç devenin değerli dişi devenin nazını çekmesi gibi,
Onun düşmanlarına rüzgar gibi yumuşak davraniyorum,
Sık ormanlarda kükreyen bir arslan gibi ,
Düşmanların çokluğu ve büyüklüğü karşısında nâralar atıyorum.