İBNİ ABBAS’TAN SENETLİ BİR ŞEKİLDE RESULULLAH”IN ŞÖYLE BUYURDUĞUNU NAKLEDİLMİŞTIR:

0
212

Rasulullah (s.a.v.) Şöyle buyurmuş:
Rabb’im bana Zülfikâr”ı verdi ve şöyle buyurdu :
“Ey muhammed şunu al ve yeryüzünün en iyi insanına ver.Ben,ya rab,bu kimdir? Diye sorduğumda şöyle buyurdu:Benim yeryüzündeki halifem olan Ali b.Ebi Tâlib’dir.”

KAYNAK:
1-Ravzatü’l Vaizin,C.1,S.128,Biharu’l Envar,C.20,S.86 az (farkla)
2-Keşfü’l Yakın,s.216
3-Hilyetü-l Ebrâr,C.1.S.314 Ravzatü’l Vâizin,C.1,S.127
4-Hilyetü’l Ebrâr,C.1.S.315