İBNİ ABBAS’TAN SENETLİ BİR ŞEKİLDE RESULULLAH”IN ŞÖYLE BUYURDUĞU NAKLEDİLMİŞTİR

0
339

Rabb’im bana Zülfikâr’ı verdi ve şöyle buyurdu: “Ey Muhammed, şunu al ve yeryüzünün en iyi insanına ver. Ben “Ya Rab, bu kimdir?” diye sorduğumda şöyle buyurdu: “Benim yeryüzündeki halifem olan Ali b.Ebi Tâlib’dir.”

Kaynak

  1. Ravzatü’l Vaizin,c.1,s.128,Biharu’l Envar,c.20,s.86
  2. Keşfü’l Yakın,s.216
  3. Hilyetü-l Ebrâr,c.1.s.314,Ravzatü’l Vâizin,c.1,s.127
  4. Hilyetü’l Ebrâr,c.1s.315