İLK ÜÇ HALİFEYE DİL UZATMADIĞI İÇİN KÛFE’DE EMEVİLERİN KIYIMINA TERKEDİLEN RESULULLAHIN TORUNU HZ.ZEYDİ ŞEHİDİN HAYATI!!!

0
442

Zalim Emeviler Tarafindan Hunharca Katledilerek canlı canlı bütün uzuvları kesilen Hz.İmam Zeyd-i Şehid bin İmam Zeynel Abidin’in doğum tarihi Hicri 694 veya 698 olarak geçmektedir. Medine’de doğmuştur. Annesinin ismi Ceyda’dır.Doğduğu gün İmam Zeynel Abidin ( r.a ) Allah’a Hamd ve Sena etti. İsmini koymak için mushafı aştı Bismillah dedi ilk satırında şu ayet gözüne ilişti “ Allah savaşanlara pek büyük mükafat vermiştir.
Nisa 95. Ayet
Allah’a Hamd ve Sena etti. Sonra mushafı yerine koydu ve ayağa kalktı. Mushafı yine eline aldı odasına götürdü tekrar açtı Bismillah dedi.Ve ilk satırlardaki şu ayeti okudu Allah yolunda savaşıp düşmanları öldüren ve öldürürken müminlerin canları ve mallarını Allah cennet kendilerinin olmak karşılığında satın almıştır. Onlara vaad olunan cennet haktır. Tevrat’ta, İncil’de ve Kur-an’da sabittir. Tevbe suresi 111. Ayet. “
Elini elinin üstüne koydu “İnna Lillahi ve inna ileyhi raciun Şüphesiz biz Allah’tanız ve mutlaka Allah’a döneceğiz.dedi. Gözlerindeki yaş mushafa damladı.İki kere Vallahi o Künase nin ( Kufe’de Zeyd Bin Ali’nin asıldığı yer ) sahibidir dedi ve ilave etti; kıyamete kadar kendisiyle Allah’a yaklaşılması bakımından hiç kimse El Hüseyn bin Ali’nin evladından büyük olmadığı gibi arkadaşlarıda Allah katında onlardan daha üstün değildir. İmam Zeyd ilk tahsilini babası İmam Zeynel Abidin’den almıştır. Daha sonra ağabeyi İmam Muhammed Bakır’dan ders almıştır. İmam Zeyd dedesi İmam Hüseyin ( r.a ) gibi Kufe’liler tarafından Kufe’ye,Zamanın emevi Halife’si zalim Hişam bin Abdülmelik’e karşı ayaklanılması için davet edildi. Oda Kufe’ye geldi.On bin küsür kişi ona taraftar olduğunu söyledi. Ona şunu sordular üç Halife Hz. Ebubekir ( r.a ), Hz. Ömer ( r.a ), Hz. Osman ( r.a ) için ne düşünüyorsun onlara küfür ediyor musun dediler. İmam Zeyd benim babam, dedem, atam onlar hakkında hayırdan başka bir şey söylemediler deyince on binlerce kişi biz seni terk ediyoruz dediler ve tarihte Rafizilik meydana cıktı.Rafizi ( terk eden ) demektir. Azınlık bir grup ile yanlız kaldı. Daha sonra savaşlar başladı on binin üzerinde emevi ordusuyla mücadeleye girişti. Başarılar üstünlükler gösterse de emevi ordusuna karşı mücadele sırasında alnına bir ok saplandı.O’ ok çıkarıldığı vakit şehid düştü Hicri 740’ta 42 yaşındaydı. İmam Zeyd’in taraftarları onu gizlice defin ettiler. İçlerinde bulunan bir hain nereye defnedildiğini emevilere bildirdi. Emevilerde gelip onu defin edildiği yerden çıkardılar mübarek başını gövdesinden ayırdılar. Daha sonra mübarek başını Şam’a yolladılar ve Şam sokaklarında teşhir ettiler. Mübarek bedenide Kufe’de çırılçıplak şekilde aylarca hurma kütüğüne bağlanıp teşhir edildi. Daha sonra hurma kütüğünden alıp mübarek bedenini yakıp küllerini de Fırat nehrine savurdular. Mübarek başı bugün Bağdat’a yakın Hılle denen bölgededir ve üstüne türbe-i Şerif yapılmıştır. İmam Cafer-i Sadık ( r.a ) şöyle buyurmuştur; ilimde amcamın bir eşi benzeri yoktur. Kendisine Haliful Kur-an denirdi.Çok Kuran okurdu. Çok namaz kıldığı içinde Mescidin Sütunu benzetmesi yapılırdı. İmam Azam Ebu Hanife ( r.a ) dahi onun öğrencisidir ve oda onun İçin ilimde bir eşi benzeri yoktur demiştir ve ayaklanmasına maddi destek vermiştir. İmam Zeyd’in ilk eşi dedesi Hz. Ali ( r.a )’ın Hz Fatima ( r.a )’dan sonraki eşinden olan Muhammed Hanifi’nin torunu Rita’dır. Bu evliliğinden Yahya isimli oğlu dünyaya gelmiştir. Yahya’da babası gibi kafası kesilip şehid edilmiştir ve onun nesebi yürümemiştir. İmam Zeyd Kufe’de iki kadınla daha evlenmiştir. Nesebinin yürüdüğü çocuklarının isimleri Hüseyin, Muhammed, İsa’dır. Onların annelerinin adı Ümmül Veleddir. Bugün nesebi Suriye’deHaylil Emin ailesi, Halep’te Zeydil Amili Jura ailesi Bağdat’ta Yassiri ailesi Türkiye’de Zeydani ailesinin içerisinde Zeyd’i ailesi bunun dışında Yemen, Necef, Kufe, Hama ve Musul’da evlatları mevcuttur. İmam Zeyd görüşleri ile arkasında büyük bir akım bırakmıştır. Zeydiyye mezhebi kurulmuştur. İslamın ilk Mezhebidir. Maalesef Sünni kesim Şii diye Şii kesimde Sünni diye sahiplenmemektedir. İslam tarihinin ilk fıkıh tefsir ve hadis kitapları Zeyd bin Ali ( r.a )’a aittir. Eserlerinden bazıları Arapçadan günümüz Türkçesine Dünya Seyyidler ve Şerifler Kültür ve Araştırma Derneğimizin çatısı altında çevrilmiştir ve diğerlerinin çevirileri de devam etmektedir. İmam Zeyd buyurdu ki: Ben sizi Allah’ın kitabına O’nun Nebisinin sünnetine,bu sünneti yeniden diriltmeye ve bid’atları yoketmeye çağırıyorum.Eğer katılır dinlerseniz,hem sizin için hemde benim için hayırlara vesile olur.
Ve yine buyuruyor ki:Ümmmeti Muhammed’in bu halde olmasının sebebi biz Ehlibeyti bir kenara ittikleri içindir.
Vallahi Mevladan isterdim ki,elim Süreyya yıldızına yetse sonra bu toprak üzerine veya herhangi bir yere düşsem,nihayet lime lime kesilsem de tek Allah,Muhammed SAV ümmetinin arasındaki ayrılıkları birleştirse.
ESERLERİ ;
Kuran ilimleri alanındaki eserleri
1-) Tefsiru Garibil Kur-an
2-) Medehalün ilel Kur-an
3-) Kıraetü Zeyd Bin Ali
4-) Tefsiru Suretil Fatiha
HADİS VE FIKIH ALANINDAKİ ESERLER
1-) El Mecmu’ül Hadisi
2-) El Mecmu’ül Fıkhi
3-) Menasikul Hac ve Erkanuh
4-) Risaletül Hukuk
AKAİD ALANINDAKİ ESERLERİ
1-) Risaletin Fi Cedel Meal Mürcie
2-) Risaletin Fi İspati Vasiyyeti Emiril Müminin
3-) Tespitul imame
4-) Tespitul Vasiyye
5-) Kitabus Safve
6-) Risaletin Fil İmame ila Vasıl bin Ata
7-) Risaletin Fi Ecvibeti Zeyd bin Ali
😎 Kitabı Medhil Kıllet ve Zemmil Kesret
KAYNAK:
İmam Zeyd B. Ali Prof Dr İsa Doğan. Türkiye Diyanet Yayınları Vakfı
Zeyd bin Ali Hayatı Eserleri ve İslam hukuku Düşüncesindeki
Yeri Dr Eren Gündüz Düşünce Kitap Kırtasiye Yayın Dağıtım.
Müsnedi Zeyd Recep Küçükşahin,
Şemsettin Işık İtisam Yayınları
İmam Zeyd’in Hayatı Fikirleri ve Çağı Ebu Muhammed Zehra Şafak Yayınları.