İMKANSIZ AZAB-I SORAN MÜNAFIKIN SONU:

0
895

Hz.Rasullahın S.A.V.’Mın Torunu İmam Cafer-i Sadık Hz.leri şöyle dedi:

Allahın elçisi gadir hum denilen yerde,Hz. Ali’nin elini havaya kaldırarak onu bütün müminlerin mevla’sı olarak tanıtı.Medine’ye geri döndüğünde, bu haberi duyan Haris bin Numan el- Fahriy’yi devesine binip hemen Peygamberimizin huzuruna gelerek şöyle dedi: “Ey Allahın kulu ! sen, bizleri,Allah,tan başka bir illah olmadığını kabul etmemiz için davet ettin, bizlerde davetine icabet ettik. Sonra senin Allah,ın Peygamberi olduğunu kabul etmeye davet ettin. buna da icabet edip kabul ettik.Sonra bizlerin ibadet etmemiz,oruç tutmamızı ve haca gitmemizi söyledin,bunları da yerine getirdik, bunlar yetmiyormuş gibi ben kimin mevlası isem  bu Ali de onun mevlası’dır demişsin.Bu,sendenmi yoksa Allahtan,mıdır.

Allahın elçisi şöyle dedi :Söylediklerim, Allahtandır!”Haris bunu duyunca öfkelenip yerinde kalktı ve şöyle dedi:”Ey Allah’m ! Eğer Muhammed’din söylediği doğru ise bizlere gökten öyle bir işaret gönderki bizlere bir ceza ve bizden sonrakilere de bir delil olsun ! Ama Muhammed yalan söylüyorsa o zaman azabını onun önünde onun üzerine indir!

Haris devesine binip devesi ayağa kalktığında Allah onun başına öyle taşlar  yağdırdı ki devesinden ölü olarak aşağı döştü.!

Bu olayın üzerine bu ayet indi :”Birisi yüksek derecelere sahip olan Allah katından inkarcılara gelecek ve savunulması imkansız azap soruyor.

İmam cafer sadik şöyle dedi.

Ayeti esasen şöyle okumak lazım:Birisi yüksek derecelere sahip olan Allah katından Ali’nin velayetini inkâr edenlere gelecek ve savunulması imkansız olacak azabı soruyor.”

KAYNAK:

1- Mearic suresi1-3.Ayet

2-Mecmeu-l Beyan,c.10,sahife 352;1-Tefsir-u Garib’ul Kur’an,

3 – Hafız Ebu Ubeyt Herevi ; 2-Tefsir-u şifa -us südur,Ebu bekir nekkaş Musuli; 3-tefsir-u el -keşf-u vel beyan,Ebu ishak salebi; 4- Tefsir-u kurtubi,Ebu bekir yahya; 5 – Feraid-us simtayn ,Hemuyeni; 6 – Dürer-us simtayn,Muhammed zerendi ; 7- Sirac-ul Munir,Şemsuddin şafii ;8- Sure-i Halebi ; 9- Nur-ül ebsar şeblenci ;10- şerh-u cami-us sağir,siyuti (el Gadir,c.1,s.239 246