İSLAM DÜNYASINDA MÜSLÜMAN BİLGİNLERİN GÖZÜYLE EMİRÜLMÜMİNİN ALİ BİN EBU TALİB!!!

0
208

Hz.Ömer Anlatiyor:
Ben,Ebubekir,Ebu Ubeyde ve bir grup Sahabe toplanmıştık.
Hz.Peygamber elini Hz.Ali’nin omuzuna koyarak şöyle buyurdu:Ey Ali ! sen iman bakımından ilk müminsin Müslümanlık bakımından ilk Müslümansın.Benim yanımda sen Musâ’nın yanında Hârun gibisin.
Hz.Osman:
Peygamber’in şöyle dediğini duydum Ali’ye bakmak ibadettir.
İmam Şafii :
“Hz.Ali,kendi durumunun gerçeğini ve sırrını açığa çıkarsaydı herkes ona tanrı gibi secde ederdi.”
Ahmet Bin Hanbelin Oğlu Abdullah:
Sahabelerin üstünlüğünü konusunu babama sordum? Ebubekir,
Ömer’den;
Ömer ise Osman’dan daha üstündür dedi. Peki Ali bin Ebi Talip hangi mertebededir?Diye sorduğumda Ali bin Ebi Talip,Ehl-i Beyt’tendir.Bunlar onunla kıyaslanamaz’dedi.
FAHR-İ RÂZİ MEŞHUR TEFSİR ÂLİMİ;
“Dinde Hz.Ali’yi önder olarak kabul eden kurtulur.”
MÜSLÜMAN OLMAYAN BİLGİNLERİN GÖZÜYLE HZ.ALİ
İNGİLİZ YAZAR VE DÜŞÜNÜRÜ THOMAS CARLYLE ŞÖYLE DİYOR:
Ali ise,bize onu sevmekten başka bir şey kalmiyor.Çünkü O,çok yüce ve büyük bir şahsiyet idi.Onun vicdan pınarından iyilik ve gözellik fışkıriyordu gönlünde coşku ve kahramamlık alevi saçıliyordu O’kükreyen aslandan daha cesurdu.Ama cesareti yumaşaklık ve şevkat ruhu ile iç içeydi ve ince insanlık duygularıyla doluydu.