İstanbul Başakşehir ilçe Müftülüğün de görevli  Şube müdürü değerli dostum ehli beyt aşığı Hızır TAŞDELEN’İ Makamın da ziyaret ettim,çok sevindi Allahta onu sevindirsin.Sahte Seyyidliği önlemek için: Yazmış bulunduğum Hz.  Peygamber efendimizin sevgili torunları  Seyyidler-Şerifler ve Osmanlı da Nakibül-Eşraflik kurumu isimli kitabımı hediye ettim.Bu kitap tamamiyle bilimsel olarak hazırlanmıştır, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Müftülüğü meşihat ve şerriye sicilleri arşivinde bulunan Nakibül-Eşrâf Defterleri Taranarak   hazırlanmıştır.Benim Nacizane görüşüm Diyanet işleri Başkanlığı ile İl Müftülerinin de bu kitaptan faydalanmalarını gerekir….?

0
847