KUR’AN’DA EHLİ BEYTİN NİŞANELERİ FURKÂN SURESİ 25/54

0
257

Bu âyet Nebi (sav) Fatime ve Ali Hakkinda nâzil olmuştur.
El Hâfiz ibn Şehraşup,bu âyet hakkında ibn Abbas’tan,ibn Mesud’dan,Cabir’den,Berâ’dan,Enes’ten,
Ümmü Seleme’den ve imam bakır’dan şöyle rivayet etmiştir:
Buradaki kasıt Muhammed (s.a.v.)Ali,Fatima,
Hasan ve Hüseyin’dir.
Peygamberin torunu imam Muhammed bakır’dan şöyle rivayet edilmiştir.
Emir’ül Mü’minin Ali bir hutbesinde buyurdu ki, Muhakkak ki Kur’an’da benim isimlerim vardır. Bunlardan biri de Allah’ın beşeri sudan yaratıp,ona soy sop nesep ve hısımlık sıhr veren O’dur. Ayetinde geçen Sihr’dır.
EMALİ’DE ENES’TEN ŞÖYLE NAKLEDİLMİŞ:
Resulullah buyurdu ki “Allah suyu yarattı ve onu ilminin derinliklerinde bulunan yeşil bir inci içine yerleştirdi Adem’i yaratinca bu suyu ona nakletti ve onu Adem’in sulbüne emanet etti,sonra onu Şit’in sulbüne nakletti ve bu su,Abdülmuttalip’in sulbüne varıncaya dek hiç durmaksizin bir sulbden diğerine naklolundu.Burada Allah onu ikiye ayirdı.Bir yarısını Abdullah’ın sulbune diğer yarısı da Ebu Tâlib’in sulbüne verdi.Ben o suyun bir yarısındanım Ali’de diğer yarısındadır Dolayısıyla Ali dünyada ve ahirette benim kardeşimdir.”
Sonra şu âyeti okudu,”beşeri sudan yaratıp,ona soy sop (nesep) ve hısımlık (sıhr) veren o’dur.”
Sonra allah o ikisini arasinda bir nikah bağı kurdu ve Ali’yi Fatima ile evlendirdi. Allah’ın beşeri sudan yaratıp,ona soy sop(nesep)ve hısımlık(sıhr)veren o’dur.Rabbin her seye kadirdir. Kelamının sebebi budur.

KAYNAK :
1-Seyyid Süleyman Belhi Kur’an’da Ehli beytin nişaneleri.