MAHŞER GÜNÜ MİZAN KURULUNCA EHLİ BEYTIN SEVGİSİNDEN SORGUYA ÇEKİLECEKSİNİZ.!!!!

0
378

Rasulullah şöyle buyurmuştur:
Kiyamet gününde kul,dört şeyden suale çekilmedikçe,ayağı olduğu yerden hareket edemez!!!
1.Cesedin’den,onu nerede yıprattığı’nı konusunda;
2.Ömrünün nerede tükettiğini.
3.Malının nerede kazandığı ve hangi şeyde infak ettiği harcandığını.
4.Ehl-i beytimin sevgisinden mutlaka elbette suale çekilecekler!!!
Ey Müslümanlar: Sizler Resulullah’ın Ehl-i beytini yeterince sevdinizmi,saygı ve hürmet gösterdinizmi, onları baştacı yaptınızmı,
işleri size düşünce işleri gördünüzmü, Bunlar teker teker sizlerden sorulacak….

KAYNAK:Kundûzî, Yenabi-ül Meveddet S. 113, 170, 271; -i Ali bin Ebu Talib İbn-i Meğazili’nin S.119; Tarih-i Dimeşk,Ali bin Ebu Talib bölümü C. 2 S.159]