MEDİNELİ BİR YAHUDİ BİR GÜN HAZRETİ ALİ (K.V)’NİN HUZURUNA GELEREK ŞÖYLE DEDİ!!!

0
337

Ya İmam Ali ;
“Önce sana üç sual soracağım,sonra üç sual daha soracağım daha sonra bir sual daha soracağım.”
İmam Hazreti Ali (K.V.) Neden yedi sual soracağım demiyorsun, dediği zaman,yahudi şöyle cevap verdi :
Önce üç sual soracağım,onların cevabını bilirsen diğer üç sual soracağım, onları da bilirsen,bir sual daha soracağım dedi.
Hz.İmam Ali (K.V.) verdiğim cevaplarını doğru olduğunu nereden bileceksin? deyince,yahudi koynunda çok eski bir kitap çıkardı ve şöyle dedi:
“Bu kitap babalarımdan ve ecdadımdan bana miras kalan bir kitaptır ki onu Hz.Musa söylemiş ve ceddim Harun elleriyle yazmıştır.Ve size soracağım suallerin cevapları bu kitaptadır”dedi.
Hz.Ali (K.V) şayet ben bu sualleri doğru cevap verirsem,müslüman olurmusun deyince yahudi
Derhal şimdi müslüman olacağım” dedi.
Hz.Ali sor dedi.
Yahudi ,Arza konulan ilk taş hangi taşdır,Arza dikilen ilk ağaç hangi ağaçdır ve arzdan ilk fışkıran ilk pınar hangi pınardır?”dedi.
Hz.Ali (K V.):”Arza kunulan ilk taş yahudilere göre Beytül Makdisin taşıdır.Bu yalandır.Arza konulan ilk taş Hacer -i Esved’dir Âdem( A.S.) O’nu cennetden beraberinde indirmiştir ve onu Beytullahın bir rüküne koymuştur İnsanlar ona ellerini sürerek ve öperek ahdu misaklarını yeniliyorlar Çünkü Cennetde bir melek ahdu misak yazısını yuttu,o melek Âdem’le beraber Cennetden çıktı ve taş oldu.”
Yahudi Doğru dedi.
Hz.Ali (K.V.):”Arzdan ilk fışkıran pınara gelince;Yahudiler bu pınarın Kudus’deki taşı altında fışkıran pınar olduğunu söylerler fakat bu doğru değildir Bu pınar hayat pınarıdır ki Musa ile arkadaşının Hızır (A.S.) ile buluşmaya gitiklerinde bir su kenarında konakladıkları zaman yanlarındaki pişmiş tuzlu balığın pınarın suyuna değdiğinde canlandığı pınardır Musa (A.S) ile arkadaşı Hızır (A S.) ile o pınarın başında buluştular.
Yahudi yine Doğru dedi.
Hz.Ali (K.V.) Diğer üç suali sor”dedi.
Yahudi Peygamberimizden sonra ümmetinin kaç imamı var?Muhammed’in Cennetdeki evi nerededir? ve evinde onunla oturanlar kimlerdir.?
Hz.Ali k.v.Bu ümmetin Peygamberden sonra on iki imamı vardır “
Yahudi doğru dedi.
Hz Ali (K.V.) Hz.Muhammedin (S.A.V) Yeri.Adn cennetidir.Bu cennet cennetlerin ortasındadır cennetlerin en yükseğidir ve Arşı Alâya en yakın olandır.”
Yahudi Doğru dedi.
Hz.Ali (K.V) Onunla beraber oturanlar,bu on iki imamdır ki ben onların ilkiyim ve sonuncumuz Mehdi Kâim’dır.
Hz.Ali (K.V.) tek sorunuda sor”dedi.
Yahudi:”Peygamberden sonra kaç sene yaşayacaksın ölecek misin katl olacak mısın bana haber ver “
Hz Ali (K.V.) Ondan sonra otuz sene yaşayacağım ve kılıç darbesiyle başımdan şehid olacağım dedi.
O zaman yahudi Eşhedu en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enneke vasiyyi Resulullah “dedi ve müslüman oldu.