MUHARREM AYININ ÖNEMİNİ ANLAMAK !!!

0
226

Muharrem ayı hicri takvimde yer alan ay isimlerinin milâdî
V.Yüzyılın başlarında
Hz.Peygamber’in baba tarafından beşinci dedesi Kilâb b. Mürre tarafından belirlendiği nakledilmektedir. İslâm’dan önce muharrem ayına saferü’l-evvel denirdi. Çünkü Araplar yılın ilk altı ayını her iki aya bir isim vermek suretiyle safer, rebî ve cumâdâ diye adlandırmış, bunları birbirinden ayırmak için birincisine evvel ikincisine âhir veya sânî sıfatlarını eklemişlerdi İlk iki aya saferânismi de verilmiş, birinci safer haram aylardan olduğu için saferü’l muharrem şeklinde de anılmıştır.
Kur’ân-ı Kerîm’de muharrem kelimesi ay ismi olarak geçmemekle birlikte saldırıya uğrama durumu hariç savaşın haram olduğu aylardan söz edilerek bu aylara saygı gösterilmesi emredilmiştir (el-Bakara 2/191,
194, 217;
el-Mâide 5/2, 97
et-Tevbe 9/5, 36).
Resûl-i Ekrem haram ayları zilkade, zilhicce, muharrem ve receb olarak açıklamıştır (Buhârî,Meġāzî 77 Tevḥîd 24; Müslim, Ḳasâme”, 29; ayrıca bk. Haram aylar).
SÖZDE MÜSLÜMAN OLARAK GEÇİNEN BİR GRUP TARAFINDAN !!!
Bu Mübarek ayın’da Hazreti muhammed s.a.v.’mın canım ciğerim,çiçeğim ve kokulu güllerim, dediği Cennet efendileri, bunları seven beni sever.bunlara buğz eden bana buğz eder,benim evladıma düşman olan bana düşman olur.
Bana düşman olan da Allah’ düşman olur dediği evladı ve torunu Hz.Hüseyin ile aile fertlerinde 73 kişi 10 Muharrem 10 Ekim 680 yılında Kerbelâ’da;hunharca sözde müslümanım diyenler tarafindan korkunç bir şekilde şehid edilmeleri ve buda yetmezmiş gibi,atları ile mübarek bedenlerini çiğniyerek ve başlarını keserek,Yezide getirmeleri,Bedirin intikamını bugün aldık diyen,o’zihniyet halada aramızda yaşiyorlar
Bu katillerin böyle korkunç cinayeti yaptıklarından dolayı,
o tarihten bu güne kadar
İslâm dünyası ve Ümmetin üzerinde başka bir anlam kazanmıştır.Ümmeti Muhammed O’günden bugüne kadar bir daha rahatlık yüzü görmemiştır.! İslam aleminin birlik beraberliği sağlanamamıştır İslam dünyası Hz.Resulullah’ın (s.a.v.s.)evlatlarına yapılan bu zülüm ve hakareti temizlemedikçe rahatlık yüzü göremiyecektır.???
Bu korkunç ve iğrenç olayına resulullahın evlatları için yüreği yanan ehli beyt aşıkları,yapanları şidetle kıniyorlar ve lanetliyorlar Bazı kesimler’de evet bizde Ehl-i beyti seviyoruz,”Öyledır” böyle’dır’de ama öyle olmuş’da karşı tarafta ashaptır,sahabedır,lafı mırıldaniyorlar,şöyle oldu,böyle oldu, dır. der… gibi sinsi ve yalan laflarla gerçek müminleri geçiştirmek isteyen,ve gizliden bu zülmü yapan emevileri destekliyen,
ve onların cinayetlerini örtbas etmeye çalışan zihniyetler/gruplar vardır ; Kiyamet günün’de bütün insanlar,cinler ve yaratıklar hesaba çekilmek üzere mahşer meydanında toplanacaklar? O’Dehşeti ve korkunç anını görenler, hep bir ağızdan şefaat,şefaat ya Rasulullah diye bağıracaklar…Acaba! Hz.Peygamberin Ehli beyti ile samimi olmayanlar ve karşı tarafa geçenler hangi yüzle Şefaat ya Resullalah?diyecekler…
ve kiminle haşr olacakları farkındalarmı.

Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki Düseyder Genel Başkanı