MÜMİNLERİN EMİRİ ALİ BİN EBU TALİB HAKKINDA YÜZLERCE AYET İNMİŞTİR!!!

0
287

İslam Âlimleri Tefsir, Hadis,Tarih Ve Siyer Kitaplarında Bunları İspatlı Olarak Nakletmişlerdir…
Hz.Ali’nin kendi diliyle Kurân’ın çeyreğinin Ehli beyt hakkında olduğunu söylemektedir.
Asbağ bin Nebate’den 
Hz.Ali (K.V.) şöyle buyurdu: “Kurân dört çeyrek indi,
Bir çeyrek bizim hakkımızda bir çeyrek düşmanlarımız hakkında bir çeyrekte sünen ve örnekler,bir çeyrek de farzlar ve hükümler hakkında inmiştir.”
Kurânın çeyreği Ehli beyti kapsamaktadır.
Hz.Ali de Ehlibeyt’ in babası konumundadır. Yalnız Hz.Ali için özel olarak inen ayetler üçyüzün üstündedir.
Adullah bin Abbas dedi ki:”Ali hakkında 300 ayet indi.
Yine Abdullah bin Abbas dedi ki: “Allah’ın kitabında Ali hakkında indiği kadar hiç kimse hakkında (Âyet) inmemiştir.”
Hz.Ali’ye has olarak inmiş ayetlerden bir kısmını yazıyorum. Burada yazmış olduklarım Ehli sünnet’in kaynaklarından’da mevcuttur  Araştırma yapmak isteyen için de cilt ve sayfa numaraları belirtilmiştir.Tabi yararlandığım tüm kaynaklar Arapça kitaplarındandır.
Biz her şeyi apaçık bir imamda saymışız”Yasin Süresi:12.Âyet)
( Hz. Hüseyin buyurdu ki: Biz her şeyi apaçık bir imamda saymışız ayeti indiğinde Resulullah’a (s.a.v) sordular : Ey Resullullah,Kurân’ da geçen bu imam Tevrat,İncil,Zebur veya Kurân mıdır? Resulullah (s.a.v) Hayır,dedi.O anda babam Hz.Ali
Resulullah’ın (s.a.v.) huzuruna gelir. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: İşte Allah’ın her şeyin ilmini içinde saydığı imam şudur.”
Ammar bin Yasir hazretleri dedi ki: “Müminlerin Emiri Hz.Ali (k.v) ile beraber giderken, karıncalarla dolu bir vadiye vardık.Ben ona:”Ey Müminlerin Emiri,Allah’ın yarattıklarından bu karıncaların sayısını, aralarında kaç erkek ve kaç dişi mevcut olduğunu bilen birini bilir misin?”diye sordum.Hz.Ali k.v. şöyle cevap buyurdu:”Evet,ben bir kişiyi tanırım bu karıncaların sayısını, aralarında kaç erkek ve kaç dişi olduklarını bilir.”
Ben dedim ki:O kişi kimdir? Buyurdu ki:”Ey Ammâr, Yasin süresindeki (12. Âyet) “Biz, her şeyi apaçık bir imamda saymışız”ayetini okumadın mı?” Dedim ki: “Evet ey mevlam,”Bunun üzerine Müminlerin Emiri şöyle buyurdu: “İşte o apaçık İmam, benim. Karıncaların sayısını,içlerinde kaç erkek ve kaç dişi olduklarını da ben bilirim.
Hz.İmam Cafer Sadık şöyle buyurdu: “Biz her şeyi apaçık bir imamda Saymışız Yasin Süresi 12.Âyet) Emir’ül Müminin Hz. Ali (k.v) hakkında inmiştir.”
Sen ancak ve ancak bir uyarıcı korkutucusun ve her kavmin bir hidayete eriştiricisi vardır” Rad Süresi 7.Âyet
Hz.Ali (k.v) bu ayet için şöyle buyurdu:Uyarıcı
korkutucu Resulullah (s.a.v)’dır, hidayete eriştiren de benim.”
Abdullah bin Abbas dedi ki: Sen ancak ve ancak bir uyarıcı, korkutucusun ve her kavmin bir hidayete eriştiricisi vardır” Rad Süresi 7.Âyet) ayeti indiği zaman Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Uyarıcı korkutucu benim, hidayete eriştiren de Ali’dir,
ey Ali,hidayete varmak isteyenler ancak seninle hidayeti bulurlar.”
“Durdurun onları, onlar sorguya çekileceklerdir.”
(Saffat Süresi

  1. Âyet)
    Resulullah (s.a.v)
    bu ayet için şöyle buyurdu: Onlar,
    Ali bin Ebi Talib’in velayetinden sorguya çekileceklerdir. “Durdurun onları, onlar sorguya çekileceklerdir.”
    (Saffat Süresi 24. Âyet) Bu ayet için Ebu İshak dedi ki: Onlar, Ali bin Ebi Talib’in velayetinden sorguya çekileceklerdir,Sırat köprüsünden ancak Ali bin Ebi Talib’in velayetini kabul edenler geçebilecek. “Biz seni onlardan alıp götürsek de yine onlardan intikam alırız.” (Zuhruf Suresi