KUR’AN’DA EHLİBEYTİN NİŞANELERİ MÜ’MİNUN SÜRESİ 23: 73-74 ŞÖPHESİZ SEN ONLARI DOSDOĞRU BİR YOLA ÇAĞIRİYORSUN FAKAT ÂHİRETE İNANMAYANLAR, ISRARLA BU YOLDAN ÇIKMAKTADIRLAR…

0
164

Hamaveyni eş-Şafii,bu âyet hakkında Ali’den şöyle tahriç etmiştir.

Dosdoğru yol biz ehlibeytin velayetidir.

Hamaveyni,imam Ali er-Rızâ’dan,o da atalarından,Nebi’nin şöyle söylediğini tahriç etmiştir:

Kiyamet günü geldiğinde,bir kul,dört şeyden sorguya çekilinceye dek bırakılmaz: 1.Ömrünün ne için tükettiğinden.
2.Gençliğini nasıl geçirdiğinden.
3.Malını nerede kazanıp nerede harcadığından
4.biz Ehlibey’te olan muhabbetinden.

İbnü’l-Meğazili ibn.Abbas’tan Muvaffak el-Hârezmi,Ebu Berze el-Eslemi’den Sâlebi ibn.Abbas’tan Hâkim de Ebu Sâid el Hudri’den bu hadisi tahriç etmişlerdir.
Menakıb’da Ali ibnü’l Hüseyin’den imam Zeynelâbidin’den Allah’ın şüphesiz sen onları dosdoğru bir yola çağıriyorsun Kelamı hakkinda şöyle nakledilir.
Biz allah’ın kapılarıyız.Biz dosdoğru yoluz,Biz O’nun tevhidinin rükünleriyiz,Biz O’nun sırrının mevziiyiz O O’nun sırrı Mü’minlerin Emiri ALİ’DİR..

KAYNAK:

1-Bahrani Gayetül Meram C.3,S.193
2-İbnül Meğâzili Menakibu Emir’ül Müminin Hadis 157,S.176;Harezmi ,el Menakıb,Hadis 59,S 77.
3-Cüveyni,Ferâidüs Simteyn,Hadis 523,S.253