MÜMÜNLERİN ANNESİ HAZRET-İ ÜMMÜ HABİBE KİMDIR!!! Hz.Ümmü Habibe annemiz Ebu Süfyan’ın Kızıdır,Muaviye’nın de ablasıdır,çok mübarek bir hanımdır: Habeşistana hicret eden ilk müslümanlardan olup kocası Ubeydullah bin Cahş ile hicret etmişti? Hz.Ümmü habibe annemiz anlatiyor Rüyamda Ubeydullah bin Cahş’ı en kötü ve çirkin bir surette gördüm ve korktum. Vallahi onun halinde bir değişiklik var,dedim.Sabah olduğunda Ubeydullah hırıstiyan olduğunu söyledi. Ben vallahi sende hayır yoktur dedim. Rüyamı ona anlatım Buna aldırmadı ve içkiye müptela olup öldü.Sonra rüyamda bir kimsenin gelip bana:Ey mümümlerin annesi,dediğini işittim ve korktum.Bunu da Resulullah’ın beni nikahlayacağına yordum.Resulullah Efendimiz hicretin 7.Senesinde Habeş Necâşisi hükümdarı Ashame bin bahre islama davet mektubu göndermiş, ümmü Habibe’nin de kendisine nikahının kıyılmasını emretmişti.İddetim dolduğu vakitlerde bana Necaşi’nin hizmetçisi geldi.”Hükümdar seni Resulullaha nikahlamak üzere bir mektup aldığını bildirmektedir. Nikahınızın yapılması için bir vekil tayin ediniz”dedi Sevincimden kendisine kollarımdaki iki gümüş bilezikle parmaklarımdaki gümüş yüzükleri hediye ettim ve Halid bin said’i vekil kıldım.Necaşi,Resulullah’ın emri üzerine Hz.Ümmü Habibe’yi muhacirler ve diğer müslümanlar huzurunda Resulullah’a nikahladı.Daha sonra Necaşi:”oturunuz,zira nikahlarında düğün yemeği yedirmek peygamberlerin sünnetidir”dedi ve yemeğe davet etti,İbni Abbas hazretleri Mümtehine süresinin 7.Âyetinin Resulullah efendimiz ümmü Habibe’yi nikahladığı zaman nazil olduğunu bildirdiler. NECAŞİ’NİN HİZMETKÂRININ RESULULLÂH’A SELAMİ ümmü Habibe radıyallâhü anha,Habeşistan’da Resulullah ile mikahlanmasını şöyle anlattı:mehrimi teslim alınca tamamını bana nikah müjdesini getiren hanım hizmetçiye gönderdim ve sana müjdeyi verdiği gün elimde olan bilezik ve yüzükleri vermiştim. O zaman elimde onlardan başka bişey yoktu.Şimdi şunları al’faydalan,dedim. Lâkin almadı ve bir kutu çıkarıp kendisine daha önce verdiklerimi de iade etti ve dediki; Necaşi,senden hiçbir şey almamam hususunda bana sıkı tenbihde bulundu.Ben onun hususi hizmetkârlarındanım ve Hz.Muhammed aleyhisselâmın dinine uyanlardanım Müslümanım.Necaşi ayrıca’kadınlarına yanlarındaki bütün güzel kokuları sana göndermelerini emretti.Ertesi gün bana pek çok güzel kokular getirdi. Habeşistan’dan dönünce bunların tamamını Resulullah’a arz ettim.Onları yanımda görür bir şey demezdi,Sonra hizmetçi bana senden bir isteğim vardır, Benden Resulullah’a selam söyle ve onun dinine uyduğumu kendisine bildir,dedi. ve bana latifelerde bulundu.Benim yol hazırlığıma da yardımcı olmuştu. Her yanıma girdiğinde’senden isteğimi unutma derdi.Resulullah’ın yanına geldiğimde nikahın nasıl cereyan ettiğini ve o hanım hizmetçinin yaptıklarını bildirdim.Resulullah tebesüm etti,selamını tebliğ ettim’ve aleyhesselâm ve rahmetullah ve berekâtüh’diyerek selamını aldı…

0
209