MÜSLÜMANLAR İÇİN SEYYİD VE ŞERİFLERİ SEVMENIN FAYDALARININ NELER OLDUĞUNU BİLİYORMUSUNUZ?

0
189

Yüce allah Kur’an-ı Kerim’de Ehl-i beyt’in sevgisi ile ilgili şöyle buyurmuştur.
“Söyle Ya Muhammed !Peygamberlik ücretime mukabil ben sizden yakınlarıma meveddetten sevmekten gayri bir karşılık istemiyorum.
Bilindiği üzere ayet-i kerime de geçen meveddet kelimesi muhabbetten daha şidetli bir sevgiye denir.Yüce allah Resulünün peygamberliğin ücreti olarak yakınlarını (Ehl-i beyt’ini )böyle bir sevgiyle sevmeyi emretmiştir.
Sevgide aşırıya gitmekten maksat şayet haktan çıkarak,mahbudu tapılan bir mabud haline getirecek derecede heva ve hevese uymaksa bunun bir şirk ve küfür olduğunda hiç bir şöphe yoktur. Ayrıca Rasulullah’ın risaletine iman eden her bir müslüman bu tür bir sevgiyi kesinlikle kabule yanaşmaz.Zira Hz.Peygamber’in s.a.v.kendisi bu tür sevgiyi yasaklamış ve Hz.Ali’ye hitaben şöyle buyurmuştur.
“(Ya Ali )Sende iki grup helak olacaktır. Seni sevmekte aşırı gidenle sana buğzedip düşmanlık besleyenler.”
Ve yine şöyle buyurmuştur:
“Ey Ali,seninle İsa arasında bir benzerlik vardır. Yahudiler ona düşman kesildiler. hatta annesine bile iftirada bulundular. Hıristiyanlar ise onu hakkı olmayan makama ulaştıracak kadar sevdiler.”
Fakat aşırı sevgiden maksat,mahbubuta yapılan mabud’un dışındaki herşeyden fazla sevmek ise,bu türden sevgi zaten imanın gereklerinin en önünde yer almıştır,Zira Hz.Peygamber söyle buyurmuştur;
“Ben sizden birisine kendi çocuklarından babasından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça,o mümin sayılmaz.”
Bu hadise göre,her müslüman’ım diyen kimsenin Resulullah (sav.) ile birlikte onun sevdiği sevgilileri olan Hz.Ali,Hz.Fatima ve onların neslinde gelen seyyid ve şerifler içlerinde kendi aile ve çocukları da olmak üzere bütün insanlardan daha fazla sevmelidir. İman ancak bununla kemale erir.Çünkü Resulullah buyurmuştur ki;”
Ben sizden birisine çocuklarınızdan sevimli olmadıkça o mümin sayılmaz. Buna göre,bunları bu şekilde sevmek aşırıya gitmek değildir Aksine bu tür sevgi hak edenlere hakkını vermektir.
Hz.Peygamber bir hadisinde de Hz.Ali’ye şöyle buyuruyor:
“Ey Ali sen hem dünyada efendi ve büyüksün,hem de ahirette.Seni seven beni sevmiştir;Sana buğzeden bana buğzetmiştir,Senin dostun Allah’ın dostudur;sana buğzedene Allah gazap eder Sana buğzedene eyvahlar olsun.”Ali’nin muhabbeti iman buğzu ise nifaktır.”
“Biliniz ki,her kim Âl-i Muha muhamed’in (Ehl-i beyt’in ) sevgisiyle ölürse şehid olarak ölmüştür.Biliniz ki,her kim Âl-i Muhammed’in muhabbetiyle ölürse bağışlanmış olarak ölmüştür.Biliniz ki,Âl-i Muhammed’in muhabbetiyle ölürse tövbe etmiş olarak ölmüştür.Biliniz ki,her kim Âl-i Muhammed’in muhabbetiyle ölürse imanı kamil olan mümin olarak ölmüştür.Biliniz ki,her kim Âl-i muhammed’in muhabbetiyle ölürse,ölüm meleği onu cennetle müjdeler….