ORTALIKTA DOLAŞAN SAHTE ŞECERELERLE İLGİLİ OSMANLIDA GÖREV YAPAN NAKİBÜL-EŞRÂF KAYMAKAMLARINA ATILAN İFTİRALARA CEVABIMIZDIR:

0
331

Hz.Peygamber efendimizin soyundan kin ve nefret duyan onların üstünlüğünü bir türlü kabullenmeyen vahhabiler,selafiler ve deistler tarafinda yönlendiren sözde müslüman olarak gürünen bazı gruplar tarafindan?

Son günlerde ülke genelinde ve halk arasında,Tv.,Kanallarında Sosyal medyada,ve internet sitelerinde Hz.peygamber efendimizin torunlarının eleyhinde yoğun bir propaganda yapıliyor.
Konuşulan,yazılan,çizilen bütün makaleleri pür dikkat okuyorum ve inceliyorum.Hepsinde’de kirli bilgi nedeniyle söylenen yalan ve iftiralarla doludur. “Özelikle ülkemizin değişik televizyon kanallarından konuşma yapan; Bu konularla ilgili internet sitelerinde makale yazan,yazarların ve akademisyenlerin makalelerinde de belirtildiği gibi doğu ve güney doğuda’ki bazı Kürd aşiretleri soyunu Hz.Peygambere dayandırdıklarını iddia ediyorlar.
Bu makaleleri yazan yazarların ve akademisyenlerin görüşlerine kısmende olsa katılıyorum:
“MÜSLÜMAN KÜRD KARDEŞLERİMİZİN TAMAMI HZ.PEYGAMBERE OLAN SEVGİSINDEN DOLAYI SOYUNU ONA DAYANDIRİYORLAR”:
Müslüman Türklerde ve Kürdlerde Hz.Peygambere aşıktırlar bunu bilmenizde yarar vardır.
Türklere’de,kürdlere’de selam ve saygılarımı sunuyorum.
Tarihi bilgisi olmayan Hz.,peygamberin soyuna karşı saygısızca davranan,başka bir yazarın yazdığı makalesinde’de şöyle deniliyor!Muhammedin soyu hepside kerbelada İslam halifesi Yezid tarafından katledildi ve soyu kesildi,bu seyyidler nereden türemişler seklinde ballandıra balandıra belirtmektedir.
Evela şunu iyi bilin’ki Lanetullah Yezid İslam halifesi değildir ve olamazda, o, Emevi halifesidir…
“Dünya genelinde
Hasani ve Hüseyni Seyyidler vardır binlerce onbinlerce vardır”Hiç kimsede bunu inkar edemez.
Hz.Peygamberin soyu kesilmemiştir kiyamete kadar devam edecek. Mahşer günün’de eğer mümin olarak ölmüş iseniz bunların sevgisinden ve yüzüsuyu hürmetine allahu teâlânın izniyle dedeleri dedemiz sana ve senin gibilere şefaât edecektir.
O zaman anlayacaksınız Hz.Peygamberin soyu varmıdır,yokmudur,fakat iş işten geçecek pişmanlık sizin gibilere fayda vermiyecektir; Seyyidler ve Şerifler bu kutlu soyun asrı saadet döneminde Hz.Resulullahın emir ve talimatıyla Hz.Ali k.v.tarafından kayıt altına alınmıştır. Peygamber efendimizin vefatından sonra birinci Halife,ikinci Halife ,üçüncü Halife,dörtüncü Halife ve bütün İslam devletleri tarafından kayıt altına alınmışlar.Başta Abbasiler, Selçukiler,Eyyubiler,Fatımiler,İlhanlılar,Dulkadiroğulları,
Anadolu Selçukluları, Emir Timurlenk ve Osmanlılar tarafından Sahte Seyyidliği önlemek için Nikabet teşkilatı kurulmuş, bu teşkilatın başına’da ilmiye sınıfından seçilen peygamber efendimizin torunları olan Nakibül eşraf kaymakamları atanmışlardır.
İslam devletleri tarafından devlet eliyle mütesseyyidlere/sahte seyyidlere geçerli şecereler verilmemiştir tamamiyle yalan ve iftiradır,bunu bilmenizi istiyorum.
GEÇMİŞ DÖNEMLERDE VE ŞİMDİ ORTALIKTA DOLAŞAN SAHTE ŞECERELER ŞU ŞEKİLDE DÜZENLENİYORDU! Sözde alim olan biraz arapça bilen yazan çizen ve şecerelerden anlayan resmi olmayan, bölgedeki bazı sahtekarlar ve bilmişler tarafından para karşilığı,hayvan karşılığı, bir sepet yumurta karşılığı sahte seyyidlere geçersiz şecere verilmiş o şecerede Devletin görevlisi nakibül-eşrâfın imzası ve mühürü yoktur,sadece o sahtekarın kendine has mühürü ile tastik edilmiş,fakat geçerliği yoktur.Bu sahte şecereleri şuna benzetiyorum? Günümüzde nüfus cüzdanı nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü tarafından vatandaşa veriliyor;
Örnek olarak:Market sahibi veya camii imamı yetkisi olmadan vatandaşa sahte nüfus cüzdanı verilmesi olayı gibidir:Mamafi verilen şecerelerin ne o’tarihte ne’de günümüzde geçerliği yoktur.O,sahte şecere sahibi şikayet edildiği taktirde yakalanarak
Nakibül eşraf kaymakamı karşısına çıkarıldığı an,derhal gereği yapılarak secereye el konularak imha edilir sahte şecere sahibide ağır ceza ile cezalandırılmıştır.
“Ortalikta vatandaşın elinde bulunan işte şecerem vardır dedikleri belgede bundan ibarettir.
Bu sahtekârların yaptıklarını Hz.Peygamberin torunları olan ilmiye sınıfından seçilen NAKİBÜL EŞRAF KAYMAKAMLARINA MAL EDEMEZSİNİZ ONLARA İFTİRA ATMAYIN ALLAHTAN KORKUN RESULULLAHTAN UTANIN.
Bu mübareklerin zamanında o’kadar dikkat etmişlerki kuş bile uçurmamışlar,ne olduysa 3 Mart 1924 tarihinde Nakibül eşraflık kurumu lağvedildikten sonra sahte seyyidler ve sahte şecereler ortalıkta dolaşmaya başlamıştır.Ama gerçek seyyidlerin ve şecerelerin kayıtları İstanbul il Müftülüğü Meşihat ve şerriye sicilleri arşivinde çok iyi bir şekilde korunuyor ve muhafaza edilmektedir.
Kamu oyunda,sosyal medyada,ve tv. Kanallarında Hz.Peygamberin soyu yoktur devam etmediğini iddia edenler varsa,merak edenler oraya gitsinler Şecerei Tayyibe defterleri (Nakibül eşraf deflerlerini incelesinler.
İkincisi:Bütün İslam Devlet başkanlarını zan altında bırakmayın,bırakmayada hakkınız yoktur.
Kudusun Fatihi Selahaddini Eyyubi zamanında da bu kutlu soy kayıt altına alınmıştır.Haşa bu mübarektemi sahtekar?
4 Halife ve diğer İslam Devletleri hepside haşa sahtekarmıdır? Devletimizin kurucusu M.Kemal
Atatürk’te seyyidlere karşı son derece saygı ve hürmet göstermiştir.Sivas’a giderken Mürşit ve Rufai şeyhi olan Nakibül Eşraf Kaymakamı Arap Şeyhi lakaplı Seyyid Abdullah Elhaşimi hazretlerinin misafiri olmuş,olmuş bu mübarek zattanda dua istemiştir.
İslam halifeleri ve devlet adamları hepside’mi yanılmışlardır…
Sadece yanılmayan ve doğru söyleyen sizmisiniz?