PEYGAMBER EFENDİMİZ DOĞRU YOLDAN OLMAYAN VE YOLUNU ŞAŞIRAN TORUNLARINA HİDAYET BULMALARINI İÇİN ALLAH’U TEÂLÂYA DUA ETMİŞTİR!!!

0
456

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Torunları ve Amca Çocukları için Yaptığı dua ile Şöyle Buyurmuştur;
Ey Abdülmuttalip oğulları sizler için Allah’tan “ÜÇ ŞEY” istedim.Sizlerden gaflete olanı istikamet üzere getirmesini , bilmeyene ilim nasip etmesin,Yolunu şaşıranları doğru yola iletmesini,cömert ve iyi huylu,şefkatli insanlar olmanızı O’ndan istedim:Şayet birisi (Kâbe’de) Rükün ve makam arasında ömrünü geçirirse ve (daima) namaz,oruç tutar da sonra eceli gelince Muhammed (s.a.v.) ailesine kızgın bir şekilde ölürse ateşe cehenneme girer.
“Bu hadisi Taberani ve ibni Asakir,ibni Abbâs’tan nakletmiştır”.

KAYNAK:
Taberâni Mu’cemü’l kebir C.11,S.176 NO:11436,
Heysemi Mecmau’z Zevâlid C.9 S.272 nO:15006,Ali El-Müttâki Kenzü’l Ummal C.12 S.42 N:.33710