HZ.PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.) ŞÖYLE BUYURMUŞTUR: CENNETİN KAPISI İLK ÖNCE BANA ZÜRRİYETİME VE BİZİ SEVİP BİZE TABİ OLANLARA AÇILACAKTIR :

0
302

Rasulullah (s a.v.) şöyle buyurmuştur: Bizi iyi taniyan seven ve hukukumuza riayet edenlerden hesap sorulmayacaktır.

HALİT BN.MADAN HZ.LERİNDEN:

Rasulullah ( s.a.v.) buyurdular ki:
Her kim allahın rahmetinde yürümek ve rahmetinde sabahlamak isterse benim zürriyetimin zürriyetlerin efdali vasiminde vasilerin efdali olduğundan kalbine şek ve şüphe sokmasın.

HZ.ALİ K.V.’DEN:

Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki:
Kiyemet gününde arşin etrafında beni ve ehli beytimi ihlas ile seven dostlarımız için minberler hazırlanacak:
Cenab-ı Hakk Hz.leri şöyle buyuracak; Haydi buyrun benim has kullarım,siz dünyada çok eziyet çekmiştiniz,buyrun ikramıma buyrun.

HZ.ALİ K.V.’DEN

Rasulullah (s.a.v.) buyurdular ki:
Kiyamet gününde dört sınıf insan şefaatime nail olacaktır:
1.Ehli beytimi takrim edenler.2.Ehli beytimin isteklerini yerine getirenler. 3.Ehli beytim güç durumlarında onlara yardıma koşanlar. 4.Ehli beytimi Kalbi ile sevip dilli ile bunu ilan edenler.

KAYNAKLAR: Yenabi-ül Mevedde İsimli kitap 9 Ramazan 1291 Hicride Sultan Abdülaziz Hanin yardım ve teşfikleri ile zamanı saadetlerinde müminlerin istifadesine arzedilmiştir.Yenabi-ül Mevedde bu eserin tertip edeni Süleyman bin.İbrahim bn.Muhammed Maruf baba Hoca şühreti ile Mâruf bn.Eşşeyh Esseyyid Tersun El baki El Nakşi El Hüseyni El Belhi El Kunduzi İsimli Zat “Ehli beyt Hakında ki Hadisleri şu kaynaklardan almıştır”1-Buhari,Müslim,Nesai Tırmızi,Ebu Davud “El Muvatta Darimi ve İbn-i Mace Hadis Kitaplarından.2- Binüzül -il Kur’an Fi Menakıbı Ehlil Beyt Ebu Naim El Hafız El Esfehani .3- “Mesnet Fatima “Ali Bin Ömer El Derekutni Fedail Ehli Beyt” Müeyyed Muvakat Bn.Aahmet.4-El Menakip Ahmed bn.Hanbel ve Nesai.5-“El Menakip,Ali bn.Muhammed El Hatip (ibnil Mugazili) 6-“Cevahir- il Akdeyn” El Şerif El Semhudi El Mısri .7-“Zehair-İl -Ukba ve Meveddet İl Kurba : Seyyid Ali Bn.Şehap El Hemedani .8-“Es Sevaik-ıl Muhrika”:İbni Hacer El Heysemi El Şafii,9-“El-İsabe”İbni Hacer El Askalani El Şafii .10-“Mecma iz Zevaid ” Hafız Nureddin El-Heysemi.11-“Kunuz-ud-Dakaik “Şeyh Abdurrahman El Menavi El Mısri…