PEYGAMBER EFENDİMİZİN TORUNU CAFER-İ SADIKA SORDULAR!!!

0
220

Hz.Cafer-i sadik’a sormuşlar? Ey allah rasulunun torunu! Müminlerin ruhu zorla mı alıniyor ?Hz.Cafer-i Sadık hayır allaha and olsun’ki Ölüm meleği müminin ruhunu almak istediğinde mümin korkar ve sarsılır.Ölüm meleği ona der ki : Ey allah’ın dostu korkma, Muhammedi hakk üzere gönderene and olsun ki ben sana burada hazır olsa merhametli babandan daha şefkatliyim.
Aç gözlerini bak.Mümin görür ki MUHAMMED , ALİ , FATİMA ,HASAN VE HÜSEYİNİN VE DİĞER torunları onun gözü önüne gelir,Melekül mevt der ki : İşte bak. Yoldaşların Resulullah ve torunları;İşte o an can verecek insan için o çağrıya koşmaktan daha sevimli bir şey yoktur.
Ruh o anda hemen onlara kavuşmak için can atar ve kendisine zindan olan bu dünyadan kurtulup Allahın muhabbet ve rahmetine gider.”